Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin vatandaşlık alma avukatı ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Egra Hukuk bünyesinde istihdam eden vatandaşlık alma avukatları, müvekkillerine gerekli prosedürleri aktararak onların kolayca Türkiye vatandaşlığına geçmelerini sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek isteyenler için birden çok yol vardır. Fakat bu yollar birçok şartı da barındırıyor. Türk vatandaşlığı şartları kapsamında belgeler, süreç ve izlenecek yol değişir. Vatandaşlık alma işleri ancak uzman bir avukatla kolayca hallolabilir. Profesyonel bir avukatla başvuru yaparak sürecin doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor.

 

Kimler Türkiye Vatandaşlığına Geçebilir?

 

Türk vatandaşlığı kolay kolay herkese verilmemektedir. Türk vatandaşlığı aşağıda sıraladığımız kişilere verilmektedir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olanlara ve bu evliliğin minimum üç yıldan beri devam etmesi,
 2. Göçmen statüsündeki yabancılar,
 3. Türkiye’nin kamu düzenine ve milli güvenliğine tehlike oluşturmayanlar,
 4. Türkiye’de kesintisiz olarak beş senedir ikamet edenler,
 5. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında oturum izni alanlar ve Turkuaz karta sahip olan yabancılarla onların eşleriyle çocukları,
 6. Ülkemizde sanayi tesisi temin edenler, (İlgili bakanlıklar tarafından haklarında gerekçeli teklifte bulunulanlar)
 7. Sosyal, kültürel, teknolojik, sanatsal, ekonomik, bilimsel alanlarda olağanüstü hizmet verenler ya da vereceğine dair kanı oluşan yabancılar, (İlgili bakanlıklarca gerekçeli teklifte bulunulur)

Yukarıdaki noktalara ek olarak “kimler Türk vatandaşlığına geçebilir” sorusu şu kişileri de ilgilendiriyor;

 1. Doğum yeri ya da soy bağından kaynaklı;

 

 • Ülkemizde doğan, yabancı baba ve anneden dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığına geçemeyen çocuklar, Türk vatandaşıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın Türk vatandaşı babayla anneden evlilik birliği içinde doğan çocuklarda Türk vatandaşı olarak kabul edilir. Yabancı baba ve Türk anneden evlilik birliği dışında çocuklarda Türk vatandaşı olarak kabul edilmektedir.
 • Ülkemiz sınırları içinde ya da dışında evlilik birliği haricinde Türk vatandaşı baba ve yabancı anneden doğan çocuklarda Türk vatandaşıdır. Yalnız burada çocuğun 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Türk vatandaşı babaya çocuğun soy bağıyla bağlı olması şartı vardır.
 1. Milli güvenlik açısından tehlike oluşturan bir durum olmaması koşuluna bakılarak ülkemizde ikamet eden şu kişiler yeniden vatandaşlık kazanabilir;

 

 • Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişiler,
 • Çıkma izni alıp vatandaşlık hakkını kaybedenler ve vatandaşlıktan ıskat edilen kişiler. (Baba ve annelerinden dolayı vatandaşlığı kaybeden çocuklar ergin olduktan sonra üç sene içinde seçme haklarını kullanıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçebilirler)

 

Türk Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?

 

Türk vatandaşlığı şartlarını sağlayan yabancı uyruklu kişiler, kanun kapsamında hem Bakanlar Kurulu hem de Bakanlık teklifiyle vatandaşlığa geçebilirler. Türk vatandaşlığı şartları şöyle sıralanabilir;

 1. Minimum 50 kişilik istihdam oluşturanlar (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu durumun tespit edilmesi gerekiyor)
 2. Minimum 500 bin ABD doları sabit sermaye yatırımı gerçekleştirenler (Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilirse)
 3. Minimum 500 bin ABD dolar mevduatı ülkemizdeki bankalardan birine yatıranlar ve 3 sene bankada tutanlar (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilen yabancı uyruklular)
 4. Minimum 400 bin ABD doları taşınmaz satın alıp üç sene tapu kayıtlarında satılmaması şerhi koyduranlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından fark edilen yabancılar)
 5. Minimum 500 bin ABD dolarını Devlet borçlanma araçları üzerinden satın alanlar ve bunu üç sene tutma şartı koyan yabancılar (Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilir)

 

Türk Vatandaşı Olmak İçin Nereye Başvurulur?

 

Egra Hukuk, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için hizmet veriyor. Uzman vatandaşlık alma avukatı sayesinde yasal prosedürler kolayca halledilir. Türk vatandaşı olmak isteyenler avukat aracılığıyla Türkiye’de İçişleri Bakanlığı ya da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine başvurabilirler. Türk vatandaşlığına geçme işlemleri, özel vekaletnameyle gerçekleşmektedir.

“Türk vatandaşlığı nasıl olunur” noktasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;

 1. Dosya açılır ve form dilekçe düzenlenir.
 2. Sağlık raporu, adli sicil kaydı, fotoğraf, harç makbuzu, ikamet süre yazısı, pasaport fotokopisi, geçim belgesi gibi yabancı uyruklu kişiden istenen belgeler kontrol edilir.
 3. Jandarma Komutanlığı ya da Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata ilişkin rapor hazırlanır ve parmak izi alınır.
 4. Vatandaşlık inceleme komisyonu toplantısına bizatihi iştirak yapılır.
 5. Türk vatandaşlığına müracaat eş sebebiyle olduğu takdirde eşlerin ikisi de yukarıda belirttiğimiz toplantıya katılır.
 6. Toplantı sonrasında dosya tamamlanır.
 7. Tamamlanan dosya komisyon görüşüne sunularak Nüfus vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
 8. Yetkililer tarafından kişinin Türk vatandaşlığına uygun olup olmadığı araştırıldıktan sonra yabancı uyruklu kişiye tebliğ gider.

 

Türk Vatandaşlığı Kazanma Yolları Nelerdir?

 

Türk vatandaşlığı şartları kapsamında yabancı uyruklu kişilere bazı yollar açılmıştır. Bu yolları şöyle sıralayabiliriz;

 1. İstisnai,
 2. Doğum,
 3. Evlenme,
 4. Göçmen,
 5. Sonradan,
 6. Oturum şartına bakılmaksızın,
 7. Doğum yeri esası doğrultusunda,
 8. İkamet şartına bağlı olarak,
 9. Evlat edinmeyle,
 10. Göçmen olarak,

Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre genel sağlık durumu açısından tehlikeli hastalığı olmayan kişilerde vatandaşlığa geçebilir. Egra Hukuk ile iletişime geçerek vatandaşlık alma avukatı hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

“Türk vatandaşlığına geçme” ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şunlardır:

 

 1. Vatandaşlık Kazanma Süresi Ne Kadar?

Vatandaşlık kazanma süresi ortalama 3 ay sürmektedir.

 

 1. Vatandaşlık Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık başvuru dosyası teslim edildikten sonra 15 gün içinde “e-ikamet.goc.gov.tr” adresi üzerinden başvuruyla ilgili sorgulama yapılabilir.

 

 1. Vatandaşlık Başvurusu Reddine Yabancı Uyruklu Kişi İtiraz Edebilir mi?

Egra Hukuk bürosundaki uzman avukatlarımızla iletişime geçerek vatandaşlık başvurusu reddine itiraz edebilirsiniz.

Egra Hukuk, Türkiye Vatandaşlığı Almayı Planlayanlara Rehberlik Eder. Başvuru Süreçleri, Gereken Belgeler Ve Yasal Koşullar Hakkında Profesyonel Danışmanlık Sunar!