SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA BAŞVURU SÜRECİ VE USUL:

 

TVK m. 21’e göre “27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. “

            Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan Başvuru Formu
 • Hizmet bedelinin vezneye yatırıldığını gösteren makbuz
 • 2 tane 50x60 mm boyutunda biyometrik fotoğraf,
 • Usulüne göre onaylanmış medeni hal durum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

 

Başvurulacak Makam ve Usul:

 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin verilmiş özel vekâletname ile yapılır.
 • Müracaat ve işlemler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden yapılır.
 • Yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan ve dili Türkçe olmayan belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gereklidir.  
 • Başvuru tarihi olarak kişinin başvuru dilekçesinin ilgili makam tarafından evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

 

İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA BAŞVURU SÜRECİ VE USUL:

 

TVK m.12’deki nitelikleri taşıyan yabancılar genel şartlar aranmaksızın Cumhurbaşkanının kararı ile vatandaşlığı kazanabilir. Bu halde sadece milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı aranır. Bu konuda detaylı bilgi sitemizde yer almaktadır.

 

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan Başvuru Formu
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir belge,
 • Hizmet bedelinin vezneye yatırıldığını gösteren makbuz
 • 2 tane 50x60 mm boyutunda biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge ve evli ise nüfus kayıt örneği ya da benzeri bir belge,
 • Usulüne göre onaylanmış medeni hal durum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

 

Başvurulacak Makam ve Usul:

 • Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması teklif edilen yabancı hakkında yurt dışında dış temsilciliklerimiz, yurt içinde ise yerleşim yerinin bulunduğu valilikçe başvuru evraklarının bulunduğu vatandaşlık dosyası düzenlenir.
 • Yabancının başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan ve dili Türkçe olmayan belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gereklidir. 
 • Başvuru tarihi olarak kişinin başvuru dilekçesinin ilgili makam tarafından evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

 

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU USULLERİ

Bir Türk vatandaşıyla en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden kişiler bu yola başvurabilirler. Bu yolla vatandaşlığın kazanılması için üç şart gereklidir.

 • Aile birliği içinde yaşama
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmamak

 

Gerekli Evraklar:

 • 2 tane 50x60 mm boyutunda biyometrik fotoğraf
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir belge,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan Başvuru Formu
 • Başvuran yabancının tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne uygun şekilde  onaylanmış belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • Hizmet bedelinin vezneye yatırıldığını gösteren makbuz.
 • Yerleşim yeri Türkiye ise en son tarihli ikamet izni ve yeri

 

Başvuru Makamı ve Usul;

 • Müracaat ve işlemler yabancı kimlik numarası üzerinden yapılır.
 • Yabancının başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan ve dili Türkçe olmayan belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gereklidir. 
 • Başvurular yabancının yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat kendisi tarafından ya da bu sürece dair verilmiş özel vekâletname ile yapılabilir.
 • Başvuru tarihi olarak kişinin başvuru dilekçesinin ilgili makam tarafından evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Daha fazla bilgi için vatandaşlık başvurusu ve süreci hakkında Egra hukuk’un uzman kadrosuna danışabilirsiniz. 

Egra Hukuk: Türk Vatandaşlığına Seçme Hakkıyla Kazanma! Başvuru süreci, evlilik ve istisnai durumlar. Detaylar için tıklayın!