Egra Hukuk bünyesindeki Ankara miras avukatı, miras paylaşımı gibi işlemler için danışmanlık hizmeti sunuyor. Miras, bir kişinin vefat etmesi ya da hakkında gaiplik kararı sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu kişilerin mirası kime bırakacağını belirleyen hukuk dalına miras hukuku adı veriliyor. Mirası bırakan kişi, muris olarak adlandırılır. Miras hukuku, muris ve mirasçılar (varisler) arasındaki ilişkiyi düzenler.

Miras hukuku, miras paylaşımı gibi hususları belirler. Miras hukukuyla ilgili hükümler, Türk Medeni Kanunu’nda açık şekilde belirtilmiştir. Miras davaları kapsamlı ve uzun sürdüğünden dolayı bir avukatın takip etmesi en doğrusudur. Miras avukatı, davaları yakından takip ederek müvekkilinin hak kayıplarının önüne geçer.

 

Miras Paylaşımı Nedir?

 

Miras paylaşımı, yargısal miras paylaşımı ve anlaşmalı miras paylaşımı şeklinde ikiye ayrılıyor.

 

 1. Yargısal Miras Paylaşımı

Mirasçılar arasında anlaşma sağlayamadıkları takdirde yargısal miras paylaşımına başvurulur. Türk Medeni Kanunu’nun 642/2 maddesine göre tüm mirasçılar terekedeki malların satılmasıyla paylaşılmasını isteyebilir. Yalnız kanun ve sözleşmede miras ortaklığının sürdürülmesi gerekiyorsa o zaman mirasın paylaşımı söz konusu değildir.

Miras paylaşım davasında yetkili ve görevli mahkeme, mirası bırakan kişinin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Mirasın paylaşılmasını isteyen mirasçılar tarafından diğer mirasçılara dava açılır. Mahkeme tarafından taşınmazlar, miracılar arasında paylaştırılır. Eğer mirasın paylaşılması uygun değilse o zamanda paylaşım satışla gerçekleşir.

 

 1. Anlaşmalı Miras Paylaşımı

Yargısal miras paylaşımına gerek kalmadan mirasçılar anlaşarak paylaşım gerçekleştirilir. Bu durum, anlaşmalı miras paylaşımı şeklinde adlandırılır. Mirasçılar, bir avukatın danışmanlığıyla mirasın nasıl paylaşılacağı noktasında anlaşırlar. Anlaşmalı miras paylaşımıyla mirasın elden paylaşımı yapılır. Aynı zamanda mirasın paylaşımıyla ilgili paylaşma sözleşmesi de imzalanır.

Miras paylaşımıyla mirasçılar, anlaşmalı ya da mahkeme yoluyla mirasın paylaşılmasını sağlarlar. Miras bırakan kişi, vasiyetname bırakmadığı bırakmadıysa ve mirasçılarda anlaşamıyorsa miras paylaşım kuralları devreye girer. Ankara miras avukatı ile iletişime geçerek hem yargısal miras paylaşımı hem de anlaşmalı miras paylaşımıyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

 

Tereke (Miras) Tespiti Nasıl Yapılır?

 

Mirasın paylaşılabilmesi için öncelikle tespitinin yapılması gerekiyor. Tereke, vefat eden kişi tarafından bırakılan tüm maddi unsurlardır. Diğer bir ifadeyle tereke; miras bırakandan kalan bankada para, bahçe, arsa, ev vb. mal varlıklarıdır. Bu mal varlıklarının tam olarak ne kadar olduğu mirasçılar tarafından bilinmeyebilir. Böyle durumlarda mirasçıların tereke tespit davası açması gerekiyor.

Tereke tespit davası sayesinde miras bırakanın adına kayıtlı şu finansal kayıtların olup olmadığı öğrenilebilir;

 • Hisse senetleri,
 • Ev, arsa gibi taşınmazlar,
 • Motorlu araçlar,

Miras bırakan kişi hayattayken tereke tespit davasının açılması söz konusu değildir. Miras bırakanın ölümünden sonra açılan davada zaman aşımı süresi ve hak düşürücü süre bulunmuyor. Bir mirasçı diğer mirasçılardan bağımsız olarak tereke tespit davası açabilir. Tereke tespit davasında mirasçılar, birlikte hareket etmek zorunda değildir.

 

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

 

Ankara miras avukatı, ilerleyen süreçte mirasla ilgili sorunlar yaşanmaması adına müvekkillerine kardeşler arasında miras paylaşımının nasıl olacağıyla ilgili bilgi verir. Bu noktada kardeşler arasında miras paylaşımında iki unsura dikkat edilir.

 • Birinci zümre kapsamındaki kardeşler
 • İkinci zümre kapsamında kardeşler

 

 1. Birinci Zümre Kapsamındaki Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Birinci zümre kapsamındaki kardeşler, miras bırakan kişinin çocuklarıdır. Birinci zümre miras bırakan kişinin torunlarının çocukları, kendi çocukları ve torunları bu gruba giriyor. Birinci zümre kapsamındaki kardeşler arasında miras paylaşımı, mirası bırakan kişinin eşiyle paylaşıp paylaşmadığına göre değişiyor.

 • Miras bırakanın eşiyle mirasın paylaşımı söz konusu değilse mirasın tamamı kardeşlere eşit şekilde paylaştırılır.
 • Miras bırakanın eşine mirasın ¼’ü verilir. Mirasın geriye kalan ¾’üyse kardeşler arasında eşit paylaşılmaktadır.

Miras bırakan kişinin çocuklarından birisi diğer ifadeyle çocuklarından biri önce vefat ettiğinde onun altsoyunda kişiye de miras payı düşer.

 

 1. İkinci Zümre Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Miras bırakan kişinin kendi kardeşleri, ikinci zümre mirasçısı olarak adlandırılır. Bu sebeple kardeşlerin yasal mirasçı olabilmesi için birinci zümrede mirasçı olup olmadığına bakılır. Miras bırakan kişinin altsoyu olmadığı takdirde ikinci zümre başındaki murisin baba ve annesi mirası alabilir. Murisin anne ve babasından herhangi biri ya da ikisi hayatta olduğu için miras bırakanın kardeşleri mirastan muaf tutulur. Murisin anne ve babası vefat ettiği takdirde kardeşler mirasçı olarak gösterilir.

İkinci zümre kardeşler arasında miras paylaşımında murisin eşiyle paylaşılıp paylaşılmadığına da bakılır. Miras hukuku kapsamında ikinci zümre kardeşler arasında miras paylaşımı şu şekilde gerçekleşir;

 • Murisin eşiyle miras paylaşımı söz konusu değilse ve miras bırakanın annesiyle babası vefat ettiyse mirasın tümü eşit şekilde kardeşler arasında paylaşılır.
 • Murisin eşiyle miras paylaşıldığı takdirde eşe mirastan ½ oranında pay verilir. Mirastan geriye kalan ½’lik kısımda eşit şekilde kardeşler arasında paylaşılır. Murisin anne ya da babasından herhangi biri sağsa kardeşlere ¼ miras payı düşer. Böyle bir durumda baba ve annenin payıysa ¼’tür.

 

Miras Paylaşımı Yasal Süresi Ne Kadar?

 

Miras paylaşımında süre yoktur. Mirasçılar, miras paylaşımı yapılmadıkça mirasın paylaşımıyla ilgili her zaman talep oluşturabilirler. Genel olarak miras davaları; 1 sene, 5 sene, 10 sene, 20 yıla kadar sürebiliyor.

Miras paylaşımı anlaşmalı yapılamadığında taraflar dava açarak haklarını isteyebilir. Miras davasında mahkeme bir bilirkişiyi atar. Bu bilirkişi, mirasın toplamına bakıp ona göre paylaşım hesaplaması yapar. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte miras paylaşımı yapılır. Egra Hukuk büromuzla iletişime geçerek miras paylaşımı hakkında uzman avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Miras paylaşımıyla ilgili sıkça sorulan sorular şu şekildedir:

 

 1. Kardeşlerin Miras Hakkı Var mı?

Murisin kardeşleri, mirastan pay alabilirler. Kardeşlerin miras hakkı; miras sözleşmesi, vasiyetname ve altsoyun olmamasıyla doğar.

 

 1. Miras Ne Zamana Kadar Paylaşılmak Zorunda?

Murisin ölümünden sonra mirasçılar istedikleri zaman miras paylaşım sürecini başlatabilir. Mirasçılar aralarında anlaşırsa miras paylaşımı hızlı gerçekleşir.

 

 1. Mirasçılardan Biri İntikali Kabul Etmezse Ne Olur?

Mirasçılardan herhangi biri imza atmadığı takdirde anlaşma sağlanamadığı için mahkemeye başvuru yapılır.

Egra Hukuk Olarak, Paylaşılmayan Miras Sorunlarınıza Hızlı Ve Etkili Çözümler Sunuyor, Miras Hakkınızı Güvence Altına Alıyoruz!