TCK m.23

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış suç kenar başlıklı TCK m.23’e göre ” Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.”

AÇIKLAMALAR:

Kişinin ağır neticeden sorumlu olabilmesi için bu netice için en azından taksirle hareket etmiş olması dolayısıyla da kusurunun bulunması gereklidir.

Fail bu durumda kasten bir fiil işlemekte ama bu fiil sonucunda istenenden daha ağır bir netice oluşmakta ve suçun niteliği değişmektedir. Bu halde failin kastı aşması söz konusudur.

 Failin ağır neticeden sorumlu olabilmesi için fiili ile ortaya çıkan ağır netice arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

Ağır neticenin ortaya çıkacağı öngörülmüşse failin bu netice bakımından olası kastla sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış suç kenar başlıklı TCK m.23’e göre ” Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taks