Mirasın bölüştürülmesi, mirasçıların paylarının belirlenmesiyle gerçekleşir. Mirasın bölüştürülmesi için yapılacak işlemler kanunen belirlenmiştir ve bu işlemler genellikle mahkemeler tarafından yürütülür. Mirasın bölüştürülmesinde, öncelikle varislerin kimler olduğu tespit edilir. Daha sonra, kanunlarda belirtilen öncelik sırasına göre, mirasçıların payları belirlenir. Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, mahkeme bu anlaşmazlığı çözmek için çeşitli prosedürler uygular.

Mirasın bölüştürülmesi, mirasçıların paylarının belirlenmesiyle gerçekleşir. Mirasın bölüştürülmesi için yapılacak işlemler kanunen belirlenmiştir ve bu işlemler genellikle mahkemeler tarafından yürütülür. Mirasın bölüştürülmesinde, öncelikle varisle