MURİS MUVAZAASI:

 1. Genel Olarak Muvazaa:

 

Muvazaa hukuki işlemin taraflarının, asıl yapmak istedikleri işlemle görünürde yaptıkları işlem arasında bilinçli yarattıkları bir uyumsuzluk ve hile halidir.

 

Muvazaa halinde tarafların gerçekte yapmak istedikleri işlem ile görünürde yaptıkları işlem olmak üzere iki işlem söz konusudur. Bunlardan görünürde yapılan işlem butlanla hükümsüzdür. Asıl yapılmak istenen işlem ise görünürdeki işlemin kanunda asıl işlem için öngörülmüş şekil şartlarına uygun yapıldığı ölçüde geçerlidir.

 

Muvazaadan söz edilebilmesi için olayda şu dört unsurun varlığı gereklidir.

 • Görünüşteki işlem,
 • Gizli anlaşma,
 • Üçüncü kişileri (mirasçıları) aldatma kastı,
 • Muvazaa anlaşması.

 

 1. Miras Hukukunda Muvazaa-Muris Muvazaası:

 

Muris muvazaası uygulamada en sık karşılaşılan muvazaa türüdür. Bu durumda genellikle miras bırakan kişi mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla gerçekte bağışladığı taşınmazlarını satmış gibi göstererek devrini sağlamakta ve böylelikle mirasçılardan mal kaçırmış ya da onların saklı paylarını ihlal etmiş olmaktadır.

 

Miras bırakanla mirasçılar ya da akrabalar arasında yapılan satış sözleşmeleri muvazaanın varlığına ilişkin fiili karine teşkil eder. Bu hallerde muvazaa iddiasının muhatabı taşınmazı satın aldığını aslında bağışlanmadığını ve arada muvazaaya ilişkin gizli bir işlem yapılmadığını ispatlamalıdır.

 

Mirastaki payı ihlal edilen bütün mirasçılar muris muvazaasına konu işleme karşı dava açabilirler. Dava sırasında muvazaanın var olduğu tespit edilirse görünürde yapılan işlem iptal edilir, gizli yapılan işlem ise işlemin kanunda öngörülen şekline uygun yapılıp yapılmamasına göre ya iptal edilir ya da geçerliliğini korur.

 

Muris muvazaası Türk Medeni Kanunu’nun 565. maddesine göre miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabi olan sağlar arası işlemlerdendir. Muris muvazaasında da miras bırakan mirasçılarının saklı payı ihlal etmek için hareket ettiğinden dolayı muris muvazaası da tenkise tabi olan sağlar arası işlemler arasındadır. Dolayısıyla asıl yapılmak istenen işlem geçerlilik şartına uygun yapılmış olması nedeniyle geçerli sayılırsa mirasçılar bu işleme karşı tenkis davası açarak miras paylaşımında uğradıkları hak kayıplarını talep edebilirler.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Anahtar kelimeler:

 • Miras
 • Miras hukuku
 • Muvazaa
 • Zilyetlik
 • Muris Muvazaası
 • Medeni Kanun
 • Mal kaçırma

Miras Hukukundaki Muris Muvazaasıyla İlgili Bilgi Alın. Mirasçı Hakları ve Mal Kaçırma Konularında Uzman Desteği İçin Egra Hukuk'a Başvurun!