Egra Hukuk, uzman kadrosuyla Ankara miras avukatı hizmetleri sunuyor. Miras davalarında hem ölen kişilerin hukuk ilişkileri hem de murisin ardında bırakmış olduğu malvarlığı konu edilmiştir.

Miras davasında mirasla ilgili hak ve borçların yargılaması yapılır. Bu tür davalarda miras paylaşımıyla ilgili yaşanan çözümsüzlükler giderilir.

Miras davaları, Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetki ve görev alanına giriyor. Vefat eden kişilerin geride bıraktığı taşınmazlar, para, sanat eserleri gibi tüm varlıkların kanuna uygun şekilde paylaşılması gerekiyor.

Miras davası, ölen kişinin yazılı vasiyeti olmadığında devreye giriyor. Aynı zamanda vasiyet geçersiz olduğunda da miras davası açılabilir. Miras davalarında varislerin hakları koruma altına alınarak mirasın adilce bölüştürülmesi sağlanır.

 

Miras Davası Nasıl Açılır?

 

Egra Hukuk ile iletişime geçerek miras davasının açılmasıyla ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Miras davasının açılabilmesi için öncelikle davanın niteliğine uygun olarak bir dilekçenin hazırlanması gerekiyor. Uzman avukatlarımız tarafından hazırlanan dilekçe daha sonra başvuru harcı ödenerek mahkemeye sunulur. Mahkemeye dilekçenin sunulmasıyla miras davası açılmış olacak.

Miras davalarının türüne göre mahkeme görevlendirilir. Miras davaları genel olarak Asliye Hukuk Mahkemesi veya Sulh Hukuk Mahkemelerinde gerçekleşir. Türk Medeni Kanun’un 576.maddesine göre miras sebebiyle istihkak, mirasın paylaşılması, tasarrufun iptali ve tenkis davaları murisin ikametgahının olduğu yerde açılır. Ankara miras avukatı, davayı açmadan önce müvekkilinden mirasçıların kimler olduğuna dair bilgi alır. Çünkü dava dilekçesinin tarafların hepsine tebliğ edilmesi gerekiyor.

 

Miras Davası Hangi Durumlarda Açılır?

 

Mirasçılar, mirasın paylaşılması konusunda sorun yaşadıkları takdirde dava açabilirler. Miras davasının açıldığı durumlar şöyle sıralanabilir;

 • Murisin vefatıyla mirasçılar arasında doğan miras ortaklığının sona ermesi sonucunda kişisel mülkiyete geçmek amacıyla miras davası açılabilir.
 • Murisin gerçekleştirdiği ivazsız tasarrufların tereke ve sağlar arası iadesinden dolayı geriye dönük miras davası kapsamında “denkleştirme davası” açılabilir.
 • Muris eğer tasarruf özgürlüğü sınırlarını aşıp mirasçıların miras hakkına tecavüz eden tasarruflarda bulunursa kendisine “tenkis davası” açılır. Tenkis davası, geriye dönük miras hakkı alınmasıyla ilgilidir.
 • Mirasçılar, elbirliği ya da paylı şekilde malik olunan taşınmaz ve taşınır malların üzerindeki paydaşlığı sonlandırarak kişisel mülkiyete geçişin sağlanması noktasında “izale-i şüyu” davası açabilir.

 

Miras Davası Kaç Yıl Sürer?

 

Miras davası süresi, davanın türüne göre değişiyor. Miras davasının süreleri şu şekilde sıralanabilir;

 1. Tenkis davası yaklaşık 1,5 yıl sürüyor.
 2. Miras paylaşımı davası yaklaşık 2 yıl sürer.
 3. Miras davasıyla alacak davası ortalama 1 yıl sürmektedir.
 4. Miras nedeniyle istihkak davası ortalama 2 sene sürer.
 5. Muris muvazaası davası yaklaşık 4 sene sürer.
 6. Tescil ve tapu iptal davaları ortalama 1,5 yıl sürmektedir.
 7. Veraset ilamının iptali davası ortalama 1 sene sürer.
 8. İzale-i şüyu davası ortalama 2,5 yıl sürer.

Miras davaları, zamanaşımına uğramadan açılmalıdır. Davanın niteliğine göre miras davalarının zamanaşımı süreleri; 1 sene, 10 sene ve 20 senedir.

Miras davalarının açılımında şu noktalara dikkat edilmelidir;

 1. Muris muvazaası davasında zamanaşımı yoktur. Bu sebeple her zaman açılabilir.
 2. Denkleştirme davasının 10 sene içinde açılması gerekiyor.
 3. Mirasçılık belgesi iptali davasında zamanaşımı süresi olmadığından dolayı her zaman açılabilir.
 4. Mirastan dolayı istihkak davası, murisin ölümünden sonra 10 yıl içinde açılmalıdır. Ayrıca murisin vasiyetnamesinin açılmasının ardından miras davasının 10 sene içinde açılması gerekiyor. İyi niyetli davalının elinde tereke bulundurduğunu öğrenmesinin sonrasında 1 sene içinde de dava açabilir. Kötü niyetli davalılara karşı 20 sene içinde dava açılabilir.

Miras davasının açılabilmesi için murisin vefat etmiş olması gerekiyor. Yaşayan murise miras davası açılması söz konusu değildir.

 

Miras Davalarında Avukat Tutmak Gerekli mi?

 

Miras davaları; emredici nitelikteki düzenlemeler, yorum ilkeleri ve taraf sayılarının çokluğundan dolayı uzmanlık gerektiriyor. Bundan dolayı mirasla ilgili davalarda miras avukatı ile çalışılması gerekiyor. Avukatsız şekilde miras davalarının yürütülmesi, kişinin ekonomik ve sosyal koşullarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.

Miras davaları avukatlık ücretleri davanın türüne göre değişmektedir. Miras davası ücretleri şöyle sıralanabilir;

 • Sulh Hukuk Mahkemelerindeki Davalar: 12.000.000TL
 • Miras Paylaşım Davaları: 18.000.000 TL
 • İzale-i Şüyu Davaları: 18.000.000 TL
 • Asliye Hukuk Mahkemesi Davaları: 19.000.000 TL

Miras davalarında avukatın yüzde kaç alacağıysa Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinde belirtilmiştir. Avukatlık ücreti, dava değeri üzerinden belirlendiği takdirde kanun tarafından %25 azami sınır belirlenmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında yüzdelik şekilde belirlenen ücretleri şöyle belirtebiliriz;

 • Denkleştirme davalarında 40.000.000 TL’den az olmamak koşuluyla %15,
 • Mirasa defter tutulması ile ilgili davalarda 25.000.000 TL’den az olmamak şartıyla %10,
 • Muvazaa sebebiyle tapu iptal davalarında 45.000.000 TL’den az olmamak üzere %15,
 • Tenkis davalarında 45.000.000 TL’den az olmamak koşuluyla %15’i alınır.

 

Miras Davalarında Avukat Ücretini Kim Öder?

 

Tüm davalarda olduğu gibi miras davalarında da avukatlık ücreti, avukatla anlaşıp vekalet sözleşmesi akdeden kişi tarafından ödenir. Bu sebeple Ankara miras avukatı ile anlaşan taraf avukatlık ücretlerini öder.

Dava kimin lehine sonuçlanırsa o kişi, vekalet ücreti de öder. Davayı kaybeden kişi, karşı vekalet ücretini karşı tarafın avukatına öder. Yalnız avukatlık ücreti ve karşı vekalet ücreti aynı değildir. Karşı vekalet ücretine hükmedildiğinde de avukatlık sözleşmesinde yer alan avukatlık ücreti geçerliliğini sürdürür. Egra Hukuk ile iletişime geçerek miras davalarının süresiyle ilgili kesin bilgi alabilirsiniz.

 

Miras Davası ile Sıkça Sorulan Sorular

 

Miras davası ile ilgili sıkça sorulan soruları şöyle sıralayabiliriz:

 

 1. Miras Paylaşma Davası Nasıl Açılır?

Miras paylaşma davası, murisin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava, mirasçılar tarafından açılmaktadır.

 

 1. Kardeşler Arası Mal Paylaşım Davası Ne Kadar Sürer?

Kardeşler arası mal paylaşım davası süresi, 731 gündür. Çoğunlukla bu dava, 4-6 sene sürer.

 

 1. Torunlar, Miras Davası Açabilir mi?

Torunlar, murisin altsoyundandır. Bu sebeple torunlarda miras davası açabilir. Yalnız yasal mirasçı murisin çocuğu sağ değilse açabiliyor.

Egra Hukuk Olarak Sunmuş Olduğumuz Miras Davası Hizmetleri, Uzman Avukat Kadromuz İle Kısa Sürede Çözüme Kavuşturulmaktadır. Detaylar İçin Tıklayın!