Miras davaları, genellikle duygusal ve hukuki karmaşıklıklar içeren süreçlerdir ve bu tür durumlarda profesyonel bir avukatın hizmeti, müvekkilin haklarını korumasında kritik bir rol oynamaktadır. 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) çerçevesinde, miras davaları için belirlenen asgari avukatlık ücretleri de önemli bir referans noktasıdır.

İzale-i şüyu davaları için belirlenen 17.400 Türk Lirasılık asgari avukatlık ücreti, mirasın paylaşımında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmeye yönelik hukuki süreçleri kapsamaktadır. Miras paylaşım davalarında da aynı ücret uygulanmaktadır, bu da malvarlığının adil bir şekilde bölüştürülmesi sürecinde avukatın müvekkiline yardımcı olmasını içermektedir.

Asliye Hukuk Mahkemelerinde takip edilen miras davaları için belirlenen 17.900 Türk Lirasılık asgari ücret, geniş bir yelpazede hukuki konuları kapsamaktadır. Bu, mirasçılık belgesinin iptali davalarından muvazaalı işlemlere karşı iptal davalarına kadar birçok durumu içerir. Bu tür davalar, miras avukatının müvekkilini mahkeme sürecinde etkili bir şekilde temsil etmesini gerektirebilir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen 10.700 Türk Lirasılık asgari avukatlık ücreti ise genellikle daha basit miras davalarını kapsamaktadır. Bu tür mahkemelerde, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve hukuki belgelerin düzenlenmesine yardımcı olmak için avukatın hizmetine ihtiyaç duyulabilir.

Ankara miras avukatları, bu asgari ücret tarifelerini göz önünde bulundurarak müvekkillerine hizmet sunarlar. Miras davalarının karmaşıklığına bağlı olarak, avukatlık ücretleri değişebilir ancak belirlenen asgari ücretler, müvekkillerin temel haklarını koruma çabalarına dayanak oluşturmaktadır.

Ankara miras avukatları, bu tarifelere uygun olarak müvekkillerini temsil ederken aynı zamanda adaletin sağlanması ve hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda önemli bir rol üstlenirler. Egra Hukuk sizlere Ankara miras davalarınızda destek olabilecek profesyonel avukatlar ile çalışma imkanı sunmaktadır.

 

Hangi Durumlarda Miras Davası Açılır?

 

Miras davaları, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve miras paylaşımını düzenlemek amacıyla açılır. Ankara miras avukatları, çeşitli miras davası türleriyle ilgili müvekkillerine rehberlik ederler. İşte miras davası açılmasını gerektiren belirli durumlar:

 

1. Tenkis Davası:

Muris, mirasçıların miras haklarına tecavüz eden tasarruflarda bulunmuşsa ve bu tasarruflar tasarruf özgürlüğü sınırlarını aşıyorsa, geriye dönük miras hakkını korumak için "tenkis davası" açılır. Ankara miras avukatları, murisin ölümünden önceki haksız tasarrufları tespit eder ve mirasçıların haklarını savunur.

 

2. Denkleştirme Davası:

Muris, sağlar arası veya ivazsız tasarruflarda bulunarak terekeye zarar vermişse, bu durumu düzeltmek amacıyla "denkleştirme davası" açılır. Mirasçılar, murisin yaptığı haksız tasarrufların terekeye iadesini talep ederler. Ankara miras avukatları, denkleştirme davasıyla ilgili delilleri toplar ve müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil eder.

 

3. İzale-i Şüyu Davası:

Mirasçılar arasında paylı veya elbirliği malik olunan taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki paydaşlığa son vermek ve kişisel mülkiyete geçişi sağlamak amacıyla "izale-i şüyu davası" açılır. Ankara miras avukatları, bu davada mal paylaşımını düzenler ve müvekkillerinin haklarını korur.

 

4. Miras Paylaşımı Davası:

Murisin ölümüyle doğan miras ortaklığının sona erdirilmesi ve mirasçıların kişisel mülkiyetine geçişi için "miras paylaşımı davası" açılır. Ankara miras avukatları, miras paylaşımı sürecini yönetir, mirasçılar arasında adil bir paylaşım sağlar ve hukuki süreçte müvekkillerini temsil eder.

Ankara miras avukatları, miras davalarının karmaşıklığına karşı müvekkillerini korurken aynı zamanda hukuki çözümler sunmaktadır. Bu davaların her biri, Ankara miras avukatlarının uzmanlığı ve deneyimi sayesinde adaletin sağlanmasına ve müvekkillerin haklarının korunmasına yönelik etkili hukuki çözümler sunmalarına olanak tanımaktadır. Ankara miras avukatları ile iletişime geçmek için Egra Hukuk’u tercih edebilirsiniz.

 

Miras Davası Nasıl Açılır?

 

Miras davası, mirasçıların mirasın paylaşımı, tenkis, miras sebebiyle istihkak ve tasarrufun iptali gibi konularda hukuki bir çözüm arayışına girdikleri durumlarda başvurulan bir yargı yoludur. Bu dava, niteliğine bağlı olarak hazırlanan bir dava dilekçesi ile görevli ve yetkili mahkemeye başvuru yaparak açılmaktadır.

Miras davası açılmadan önce, mirasçıların kimler olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu süreçte, mirasçıların tespiti, dava sürecinin ilerleyebilmesi için kritik bir adımdır. Dava dilekçesinin tüm taraflara tebliğ edilebilmesi için tarafların kimlikleri ve adresleri doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Ankara miras avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak amacıyla bu tespitleri yaparak dava sürecini hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Miras davaları için belirlenen görevli mahkeme, davanın türüne bağlı olarak değişebilir. Genellikle Sulh Hukuk Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Türk Medeni Kanunu'nun 576. maddesi, miras davalarında murisin yerleşim yerindeki mahkemenin yetkili olduğunu belirtmektedir.

Dava dilekçesinin hazırlanması aşamasında, Ankara miras avukatları müvekkillerine profesyonel destek sunmaktadır. Dilekçe, davanın niteliğine ve taleplere göre özenle düzenlenir. Ayrıca, başvuru harcının ödenmesi gereken bir süreçtir ve bu harcın eksiksiz olarak ödenmesi önemlidir.

Miras davası açıldıktan sonra, mahkeme süreci başlar. Ankara miras avukatları, müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil eder, delilleri toplar ve savunma hazırlarlar. Bu süreçte müvekkillerin haklarını en iyi şekilde korumak için çaba harcarlar.

Sonuç olarak, miras davası açma süreci karmaşık olabilir ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabilir. Ankara miras avukatları, müvekkillerine bu süreçte rehberlik ederek adaletin sağlanmasına ve mirasçıların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Egra Hukuk, Miras Davalarında Avukatlık Hizmetleri Sunar. Uzman Ekibimizle Makul Fiyatlarla, Miras Hukuku Konusunda Güvenilir ve Etkili Çözümler Sağlıyoruz!