Miras avukatı, Miras Hukuku’yla ilgili anlaşmazlıklara ve dava süreçlerine bakmaktadır. Egra Hukuk bünyesinde hizmet alan miras avukatları, Miras Hukuku alanında uzmanlaşmış kişilerdir.

Miras avukatları, müvekkillerine profesyonel olarak hizmet sunarlar. Miras Hukuku, vefat eden bir kişinin bıraktığı mal varlığıyla ilgili yasal düzenlemeleri belirler. Vefat eden kişinin bıraktığı mal varlığının nasıl ve kime verileceğini belirler.

Miras avukatı sayesinde mirasla ilgili tüm süreçler sağlıklı şekilde sonuçlandırılır. Miras avukatları, mirasçıların haklarını korumak için yasal süreçleri yönetirler. Miras davaları için gereken belgeleri hazırlar. Ayrıca miras davalarını en başından sonuna kadar takip ederler. Miras avukatından yardım alınması mirasla ilgili süreçlerin daha hızlı ve güzel sonuçlanmasını sağlar.

 

Miras Avukatı Faaliyet Alanları Nelerdir?

 

Ankara miras avukatı, mirasla ilgili sorunların adil şekilde çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynuyor. Miras avukatı;

 1. Miras reddi,
 2. Mirasta saklı payın korunması ve bununla ilgili davalar,
 3. Mirastan çıkarma,
 4. Mirasta iade,
 5. Mirastan feragat,
 6. İzale-i Şüyu,
 7. Mirasta hak ediş,
 8. Vasiyetname düzenleme,
 9. Vasiyetnameyi yerine getirme,
 10. Mirasçılık belgesinin iptal davaları,
 11. Ölümle bağlantılı tasarrufların tenkisi,
 12. Mirastan yoksunluk,
 13. Mirastan mal kaçırma,
 14. Vefat edinceye kadar ki bakım sözleşmesinin hazırlanması gibi mirasla ilgili birçok konuda hizmet veriyor.

Miras Hukuku, karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu sebeple mirasla ilgili durumlarda bir avukatla çalışarak avantajlı sonuçlar elde edilebilir.

Ankara miras avukatları, hak kayıplarının önüne geçer. Aynı zamanda analizleri doğru şekilde gerçekleştirerek ortaya çıkabilecek risklerinde önüne geçer. Somut uyuşmazlıklarda hukuki olarak miras avukatı sayesinde çözülür.

 

En Miras Davaları Avukatı Özelikleri

 

Ankara miras avukatı, Miras Hukuku konularında derin bilgiye sahip olmalıdır. Aynı zamanda miras avukatında şu değerlerinde olması gerekiyor:

İletişim Yeteneği

Miras avukatında olması gereken özelliklerden biri iletişim yeteneğine sahip olmasıdır. Miras avukatı, müvekkilleriyle doğru ve etkili şekilde iletişim kurmak zorundadır. Miras Hukuku içerisinde yer alan hukuki terimleri doğru şekilde müvekkillerine aktarabilmeleri de hayati önem taşıyor.

İş Ahlakı

İş ahlakı tüm meslek grubunda olduğu gibi miras avukatlarında da olması gerekiyor. Miras avukatları, müvekkillerine dürüst ve adil davranmak zorundadır. Ayrıca müvekkillerine karşı açık olmaları da çok önemlidir.

Profesyonellik

Miras avukatları, Miras Hukuku’yla ilgili derin bilgiye sahip olmalıdır. Profesyonelliğin gerektirdiği şekilde müvekkilleriyle ilişki kurmaya da çok dikkat etmelidir.

Miras Hukuku Temel Bilgisi

Miras avukatları, temel hukuk bilgisine de sahiptir. Miras Hukuku hem ulusal hem de yerel yasaların şekillendirdiği karışık bir daldır. Miras avukatları, ulusal ve yerel yasalarla düzenlemeleri anlayıp ona göre çalışmalarını gerçekleştirir.

Gizlilik

Miras avukatı, etik ilkeleri yakından takip etmelidir. Aynı zamanda müvekkilleriyle ilişkilerinde gizliliği de çok önem vermelidir. Gizlilik ve etik değerler doğrultusunda miras avukatları çalışmalarını yürütür.

Kapsamlı Hukuki Araştırma

Ankara miras avukatları, müvekkillerinin problemlerine yönelik kapsamlı hukuki araştırma yapar. Ayrıca hukuki araştırmayla birlikte belgelerde analiz edilmektedir. Vasiyetnameyle mirasçılara yönelikte detaylı araştırma yapılır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler hukuki analize dönüştürülür.

Hukuki Belgeleri Hazırlama

Mirasla ilgili işlemler ve davalar için hukuki belgelerde avukatlar tarafından hazırlanır. Miras avukatları, belgeleri hukuka uygun şekilde hazırlar. Belgeleri yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlayıp müvekkillerini hukuk karşısında avantajlı duruma getirir.

Güncel Bilgi

Ankara miras avukatı, Miras Hukuku’ndaki çalışmaları yakından takip eder. Böylelikle Miras Hukuku ile ilgili değişen noktalara hemen hâkim olur. Bu da miras işlemleri ve davalarında daha ii performans göstermesini sağlar. Aynı zamanda miras avukatları, dava süreçlerini yakından takip ettikleri için müvekkillerine hızlı hizmet sunar.

Miras Davalarına Avukat Seçimi

Miras avukatı seçerken bazı noktalara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz:

Uzmanlık

Miras avukatı seçiminde öncelikle avukatın Miras Hukuku’ndaki uzmanlığı ele alınmalıdır. Karmaşık bir hukuk dalı olan Miras Hukuku’ndaki konular için profesyonel avukat seçilmesi dava ve işlemleri sağlıklı sonuçlandırır.

Hukuki Gelişmeleri Yakından Takip Etme

Miras avukatı, Miras Hukuku’nu kapsayan konulardaki gelişmeleri yakından takip eder. Miras Hukuku ile ilgili mahkeme kararlarıyla güncel yasal değişikliklere hakimdir. Dolayısıyla bu durum benzer davalarda nasıl bir yol izleyeceğini belirler.

İş Birliği Yapma

Miras avukatı, müvekkilleriyle nasıl ilişki kuracağını bilmelidir. Müvekkilleriyle iş birliği yapma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle mahkeme sürecine girmeden taraflar arasındaki sorunu çözmeye çalışır. Bunun sonucunda maliyetli dava süreçlerinin de önüne geçmiş olur.

Sözleşme ve Ücret

Miras avukatları, ücretlendirme politikalarını net şekilde belirtmelidir. İnsanlara şu konularda bilgi verilmelidir;

 1. Ücretlerin ödeme koşulları,
 2. Nasıl belirlendiği,
 3. Hukuki hizmetlerin boyutu,

Yukarıdaki noktalarla ilgili taraflar arasında anlaşma sağlandıktan sonra sözleşme hazırlanır. Taraflar arasında gerçekleşen sözleşmede tüm noktalar açıkça belirtilmiştir. Bu sayede ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek problemlerinde önüne geçilmiş olunur.

Ankara miras avukatı fiyatları mirasla ilgili davaların ve işlemlerin boyutuna göre değişiyor. Miras avukatı çalışmalarına dair daha detaylı bilgi almak için Egra Hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Uzman Egra Hukuk Ekibi İle Miras Davalarında Doğru Avukat Seçimi Yapın. Deneyim, Hukuki Bilgi Ve Stratejik Yaklaşımımızla Haklarınızı Koruyoruz!