Egra Hukuk bünyesinde hizmet veren Ankara miras avukatı, miras dağıtım süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Miras avukatı, vefat sonrasında terekenin diğer bir ifadeyle murisin varlığının adil olarak mirasçılar arasında paylaşılmasına yardımcı olur.

Eğer miras paylaşımında sorun çıkarsa Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesi devreye girer.

Türk Medeni Kanunu 642. maddesine göre murise ait malların nasıl paylaşılacağı miras paylaşım davası sonucuna göre belli olmaktadır.

Miras avukatları, müvekkillerinin tüm miras paylaşım süreçlerine yardımcı olur. Bir başka anlatımla miras avukatı, miras hukukunun sunduğu tüm çekişmesiz yargı ve dava süreçleriyle ilgilenmektedir. Miras avukatları, miras hukuku alanında uzmanlaşan kişilerdir.

 

Miras Avukatı Görevleri Nelerdir?

 

Ankara miras avukatı, vefat eden kişilerin malları paylaşılırken ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları çözüme kavuştururlar. Miras hukuki ile ilgili açılan davalarda mirasçıların haklarını almasına yardımcı olurlar. Miras avukatının diğer görevleri şöyle sıralanabilir;

 1. Vasiyetname hazırlar,
 2. Taksim sözleşmelerini hukuka uygun olarak hazırlar,
 3. Vasiyetname tenfiziyle vasiyet iptali davalarını açıp onları takip eder,
 4. Miras reddi davasını açma ve takibi,
 5. Mirasçı atama sözleşmesi hazırlama,
 6. Miras bırakan kişinin mirasçını gösteren belgenin alınması,
 7. Saklı olan payın korunmasına yönelik dava,
 8. Vefat edinceye dek bakma sözleşmesi hazırlama,
 9. Tenkis davasının açılması ve bu dava sürecinin takibi,
 10. Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması,
 11. Mirasta iade davaları açma ve takibi,
 12. Muvazaalı işlemlerle ilgili iptal davaları,
 13. Miras bırakan kişinin malvarlığını tespit eden tereke davasının açılması ve tespiti,
 14. Ortaklıkların sona erdirilmesine yönelik davaların açılması ve takibi,

 

Miras Avukatı Nasıl Seçilir?

 

Miras işlerinin hızlı şekilde sonuçlanması için avukat seçiminin çok dikkatli yapılması gerekiyor. Miras avukatı seçiminde şu kriterler dikkate alınmalıdır:

 

Deneyimli Olmalı

Miras avukatı seçiminde avukatın deneyimleri de mutlaka incelenmelidir. Avukatın daha önce baktığı miras davalarındaki performansı incelenerek avukatla çalışıp çalışılmayacağına karar verilmelidir.

 

Analitik Düşünebilme Kabiliyetine Sahip Olmalı

Miras avukatlarında olması gereken özelliklerden birisi de analitik düşünebilmesi yeteneğidir. Miras avukatları, müvekkillerinin haklarını sonuna kadar korumalıdır. Müvekkillerinin menfaatlerini koruyacak şekilde hareket etmelidir. Özellikle anlaşmazlıkların ön planda olduğu zorlu davalarda analitik düşünmelidir. Davayı olumlu sonuçlandıracak iletişim yeteneğine sahip olmalıdır.

 

Miras Hukukunu Çok İyi Bilmeli

Ankara miras avukatı, miras hukukunu çok iyi bilmelidir. Eğer miras hukukuyla ilgili avukat tam bilgiye sahip değilse kişinin hak kaybetmesine neden olur.

 

Dosya Takibini Yapmalı

Egra Hukuk bünyesindeki uzman avukatlar, miras hukukuyla ilgili dosyaların takibini süreç sonlanana kadar yapmaktadır. Dosya teslimi ve davada dahil olmak üzere tüm süreç yakından takip edilir. Sürecin sağlıklı sona erdirilmesine yönelik daima müvekkillerinin yanında olurlar. Özetle miras avukatlarının süreci profesyonel şekilde yürütmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm bu noktalar, miras avukatı ararken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Müvekkil Haklarını Korumalı

Miras avukatı arayışı içinde olanlar mutlaka avukatların müvekkilleriyle ilişkilerini de incelemelidir. Avukatın müvekkilinin haklarını koruyup korumadığı, süreci yakından takip edip müvekkiline bilgi verip vermediği kısacası iletişim odaklı olması çok önemlidir.

 

Miras Avukatı ile Çalışmak Gerekir mi?

Miras avukatı, mirasla ilgili davalara bakar. TÜRK hukukunda miras avukatı şeklinde bir branşlaşma yoktur. Fakat avukatlar daha çok çalıştıkları hukuk dalında kendilerini profesyonelleştirebilirler. Miras hukukuyla ilgili durumlar için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak kişi miras hukukuyla ilgili süreci daha hızlı halletmek için mutlaka bir avukatla çalışmalıdır.

Miras hukuku, hukuk sistemimizdeki diğer alanlardan çok farklı yapıya sahiptir. Miras hukukunda vefat eden kişinin malvarlığının paylaşılması konu edinilir. Vefat eden kişinin iradesi yorumlanır.

Vefat eden kişinin yani murisin iradesi üstün tutulur. Bu sebeple mahkeme miras hukukuyla ilgili konularda re’sen gözetir. Hukukun tüm alanlarında olduğu gibi miras hukukunda da adil sonuçlara ulaşmak çok önemlidir. Miras hukuku da titiz çalışma gerektirmektedir. Yargıtay içtihatları ve kanuni dayanaklarla desteklenmesi çok önemlidir. Bundan dolayı da “miras avukatı ile çalışmak gerekir mi” sorusunu evet şeklinde yanıtlayabiliriz.

 

Miras Avukatı Ücretleri

 

Miras avukatı ücretleri dosyanın durumuna göre değişmektedir. Davanın boyutu da avukat ücretlerini etkilemektedir. Miras avukatı ve diğer avukat hizmet ücretleri, Türkiye Barolar Birliği’nce yayınlanan tarifelere göre belirlenmektedir. Bu tarifeler; avukat-müvekkil arasındaki anlaşma ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerini kapsıyor.

Türkiye Barolar Birliği her sene Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzenler. Düzenlenen tarife, Adalet Bakanlığı tarafından onaylanır. Bakanlık tarafından onaylanan tarifede Resmî Gazete’de yayınlanmak üzere yürürlüğe girer. Ankara miras avukatı ücretlerine dair daha detaylı bilgi için Egra Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Miras avukatı ile ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları şunlardır:

 

 1. Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı, miras hukukuyla ilgili işlere bakar.

 

 1. Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras avukatları, miras hukuku içerisinde yer alan tüm davalara bakar.

 

 1. Miras Davasında Avukat Ücreti Kim Tarafından Ödenir?

Miras davasını açan kişi ya da kişiler ödeme yapar. Dava birden fazla kişi tarafından açıldıysa ödeme ortak yapılır.

Egra Hukuk Olarak, Miras Dağıtımı Süreçlerinizi Kolaylaştırır, Hukuki Meseleleri Çözerek Mirasın Adil Ve Hızlı Bir Şekilde Paylaşılmasını Sağlarız!