Kısa dönem ikamet izni, yabancılar bakımından en kapsamlı, en geniş ve en özellik göstermeyen ikamet izin türüdür. Bu izne başvurabilecek yabancılar kanunda sayılmıştır. Buna göre;

 

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler,

b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar,

c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar,

ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar,

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler,

e) Turizm amaçlı kalacaklar,

f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler,

g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler,

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar,

ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar,

i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat edenler,

j) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, KKTC vatandaşları.

Kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler. Başvuru konusunda destek almak için Egra hukuk bünyesinde bulunan uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

"Egra Hukuk'tan Kısa Dönem İkamet İzni için Başvurun! Yurtdışı Deneyimi ve Uzman Rehberlik için Harekete Geçin, Fırsatları Kaçırmayın!