1- Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası:

 Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonraki bir tarihte, kiraya verene karşı, kiralananı belirlenen tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu belirlenen tarihten başlayarak bir ay içerisinde icraya başvurmak ya da dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Bu şekilde açılan tahliye davasında kira sözleşmesi ancak mahkeme kararının kesinleşmesi ile sona erer.

Kesinleşmeye kadar kiralanan boşaltılmazsa kiracının haksız işgali söz konusu olacak dolayısıyla da kiraya verenin ecrimisil davası açma hakkı doğacaktır. Bu davanın açılmasının şartları:

 • Tahliye taahhüdü yazılı geçerlilik şartına bağlıdır.
 • Kiralananın boşaltılacağı tarih belirli olmalıdır.
 • Kiracı taahhüdü özgür iradesiyle imzalamalıdır. Dolayısıyla taahhüd kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanmalıdır.
 • Taahhüdü kiracıların tamamı imzalamalıdır.
 • Buna dayanılarak dava açılması ve icra takibi yapılması hakkı kiraya verenindir.
 • Tahliye taahhüdü noter tarafından re’sen düzenlenmiş veya imzalar onaylanmış değilse ve kiracı imzaya itiraz ederse; kiraya veren itirazın kaldırılmasını İİK m.275/2 gereğince icra mahkemesinden talep edemez. Bu noktada kiraya verenin tahliye davası açma yoluna gitmesi şarttır. 
 • Taahhüt sebebiyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması ya da bu bir aylık süre içerisinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.

 

2-  İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası:

            Bu konu TBK m.352’de Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Şeklinde düzenlenmiştir.

            Şartları:

 1. Yazılı tahliye taahhüdü
 2. Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle belli sürede iki haklı ihtara neden olmak
 • İhtar yazılı olmalıdır.
 • İki haklı ihtar yasada öngörülen sürelerde yapılmalıdır. mülga GKHK m. 7/e’de “bir yıldan” bahsedilmesinden hareketle Yargıtay bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde veya süresiz kira sözleşmelerinde veya süresiz kira sözleşmelerinde de iki haklı ihtara dayalı olarak tahliyeyi mümkün görmemekteydi. TBK m. 352/II hükmü ile Kanun Koruyucu, ifade edilen bu görüşleri kendi bakış açısıyla değerlendirerek, yeni bir düzenlemeye kapı açmıştır. Buna göre iki haklı ihtar bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde yapılmalıdır.

Böylece Yargıtay’ın eBK ‘nın yürürlük dönemindeki bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde iki haklı ihtara dayalı olarak tahliyeyi mümkün görmeyen içtihadı hükümden düşmüş olmaktadır.

 

3- Kiralananla aynı coğrafi alanda kiracının ve/veya kiracının birlikte yaşadığı eşinin birlikte yaşadığı konutunun bulunması:

Bu konu TBK m. 352/3’de “Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Kiracıya veya eşine ait konutun oturmaya elverişli olması gerekmektedir. Bu konutun aynı zamanda kiralananın bulunduğu aynı ilçe veya belediye sınırları içinde olması gerekir.

            Şartları oluşmuşsa bu dava sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde açılmalıdır. TBK m. 353 gereğince kiraya veren en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını bildirmişise, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır.

Siz de aklınıza takılan her şey ve yanınızda bir uzman bulunmasını istiyorsanız hemen Egra Hukuk ile iletişime geçin!

 

Sıkça Sorulan Sorular:

 1. Yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak dava açılmasının şartları:

 • Tahliye taahhüdü yazılı geçerlilik şartına bağlıdır.
 • Kiralananın boşaltılacağı tarih belirli olmalıdır.
 • Kiracı taahhüdü özgür iradesiyle imzalamalıdır. Dolayısıyla taahhüt kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanmalıdır.
 • Taahhüdü kiracıların tamamı imzalamalıdır.
 • Buna dayanılarak dava açılması ve icra takibi yapılması hakkı kiraya verenindir.
 • Tahliye taahhüdü noter tarafından re ’sen düzenlenmiş veya imzalar onaylanmış değilse ve kiracı imzaya itiraz ederse; kiraya veren itirazın kaldırılmasını İİK m.275/2 gereğince icra mahkemesinden talep edemez. Bu noktada kiraya verenin tahliye davası açma yoluna gitmesi şarttır. 
 • Taahhüt sebebiyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması ya da bu bir aylık süre içerisinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.

Kiralananın Tahliyesi ve Hukuki Destek için Egra Hukuk'a Başvurun. Uzmanlarımız Size Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyacaktır.