TCK m.21

(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

 

AÇIKLAMALAR:

Kanun suçun oluşmasını kastın varlığına bağlamış ve kastı iki unsurla tanımlamıştır. Kastın varlığından söz edebilmemiz için failin fiili işlerken suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurları bilmesi ve istemesi gerekmektedir.

Failin bilmesi ve istemesi gereken maddi unsurlar; nedensellik bağı, fiil, netice mağdur ve konudur.

            Bilme; failin yaptığı hareketi, suçun maddi unsurları ve meydana getirebileceği sonuçlar hakkında bilinçli olması ve bu şekilde hareket etmesini ifade eder. İsteme de; failin sonuçları hakkında bilinçli şekilde kalkışacağı hareketin ve doğuracağı neticenin fail tarafından arzulanması ifade eder.

 

KASTIN TÜRLERİ:

  1. Doğrudan Kast

Kanunun birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle failin, suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi halinde doğrudan kast söz konusu olur.

  1. Olası Kast

İlgili maddenin ikinci fıkrasına göre failin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlemesi halinde olası kastın varlığı söz konusu olur. Bu halde failin ‘olursa olsun’ şeklinde düşünmesi söz konusudur.

Fail belli bir sonuç için hareket ederken meydana gelebilecek başka sonuçları da öngörmüş ve göze almıştır.

  1. Genel Kast

Failin hareketi ve sonucu bilip istemesinin yeterli olduğu hallerde genel kast söz konusu olur.

  1. Özel Kast

Failin hareketi ve sonucu bilip istemesinin yanı sıra suçun kanuni tanımında failin belli bir saikle hareket etmesinin arandığı hallerde özel kast söz konusu olur.

Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerekt