Kardeşler arası miras davası konusu için başarılı bir dava sürecine dahil olmak istiyorsanız Egra Hukuk tercihinde bulunmalısınız. İşte dava hakkında detaylar!

Kardeşler arasında geçen miras sürecinde çekişmeli bir dava süreci gerçekleşebilir. Mirasa ilişkin anne ve babanın veya miras sahibin hayatını kaybetmesi üzerine mirasa ilişkin hak sahipleri mal pay edilmesine doğru yönelim gerçekleştirir.

Hukuki kurallar çerçevesi içerisinde gerçeklesen tüm davalarda konu değiştikçe mahkemede değişmektedir. Aile Hukuku’na ilişkin düzenlemeler miras konusunu ilişkilendirir ve alaka eder. Tüm dava çeşitlerinde bir avukat genel bir bilgiye sahiptir fakat, her alan içinde bir uzmanlaşma durumu söz konusu olmalıdır.

 

Miras Davası Nedir? Egra Hukuk Ayrıcalığı!

 

Konu içeriği mirasa ilişkin olan ve miras hakkı için açılan tüm davalardır denilebilir. Fakat her dava içeriğinde yalnızca miras payı için bir süreç bulunmaz. Bu süreçler arasında, birden fazla çeşide ilişkin davalar da yer almaktadır.

Vasiyetnamenin iptal davası da miras konusunu içerisinde yer alması sebebi ile ilgili mahkemelerde görünür. Miras reddi Davası veya miras reddinin iptali davası da yine örnek verilebilir konulardandır.

Bu süreçleri kolay bir şekilde atlatmak için bilgi ve deneyim dolu bir avukat ile çalışmak gerekir. Çünkü bilinçli olmadan ve kişinin kendisine ait tanınmış olan haklarına ilişkin haberdar olmaması büyük bir dezavantajdır. Bu dezavantajı çürütmek çok önemlidir.

 

Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

 

Dava süreci içerisinde haklarını bilmek ve buna göre beyan gerçekleştirerek hakları gözetmek çok önemlidir. Aksi takdirde birçok haksızlığa uğrayabilir ve gereken unsurlar gerçekleştirilmeyebilir.

Davanın açılış kısmında asamalar yer almaktadır ve bu durum bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Miras tanımını kısa bir şekilde açıklamak gerekirse; miras sahibinin vefat etmesi ile birlikte mal varlığının mirasçılara kalması şeklinde açıklayabiliriz.

Mirasçılar miras sahibinin yakınlarıdır ve hakları bulunmaktadır. Vefat eden miras sahibi vasiyetname bırakmış olabilir ve burada farklı bir paylaştırmaya doğru gidilmiş olabilir. Bu tarz durumlarda vasiyetname dikkate alınarak farklı bir pay edilme işlemi gerçekleşebilir.

Miras dava açılma süreci son derece kolay aşamalara ait bir süreçtir. Mirasçıların talebi üzerine gerçekleşecek olan bu süreç içerisinde belirli kural ve şartlar yer alır. Bulunan ve yer alan bu şartlara uyularak sürecin gerçekleşmesi sonucunda başarılı bir şekilde işlemler tamamlanmış olacaktır.

Süreç içerisinde mirasçılar miras sahibinin hayatını kaybetmiş olduğu yerde bulunan mahkemeye başvurmalıdırlar. Bu mahkeme elbette ki Sulh Hukuk mahkemesi olmalıdır ve konumunun ölümü gerçekleşen miras sahibinin ölümünün olduğu konumda yer alması gerekir.

Mirasçı burada yer alan Sulh Hukuk mahkemesine beyan vermelidir. Dava açılmasında gerekli olan bazı belgeler yer alır. Bu belgelere sahip olarak ve eksiksiz bir şekilde gerekli mercilere başvuru gerçekleştirilerek işlemlerin tamamlanması gereklidir.

 • Miras bırakan kişinin ölüm belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt belge örneği
 • Mirası reddeden mirasçının adres beyanı
 • Mirası bırakan kişinin son yaşamış olduğu adres bilgileri
 • Nüfus cüzdanı ( pasaport fotokopisi de olabilir.)
 • Eğer bulunuyorsa vasiyetname
 • Tenkis dava kararı

Tüm belgeler eksiksiz bir şekilde dav açma işlemleri gerçekleşir. Miras davası süreci içerisinde gerçekleşen işlemler miras davaları çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Mirasa ilişkin konuların hepsine miras dava adı altında bakılır. Fakat tüm çeşitler belirli özellikler ve gereklilikler bakımından farklılık göstermektedir. Dava çeşitleri şu şekildedir:

 • Mirasın reddi
 • Mirasın reddi iptali
 • Vasiyetname iptali
 • Tenkis davası

Kardeşler arasında tüm davalara rastlanabilir. Özellikle vasiyetname reddi mirasçıların sıklıkla başvurduğu ve karşılıklı çekişmeli sonlandırdığı davalardandır. Mirasçıların ve hak sahiplerinin vasiyetnameye ilişkin hak dağıtımlarına reddi ve itirazı söz konusu olduğunda ortada yer alan vasiyetnamenin iptali için başvuru gerçekleşir.

 

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

 

Mirasa ilişkin davaların süresi bazı etken ve faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Çeşitler arasında bulunan Tenkis davası süresi yaklaşık 1,5 sene şeklindedir. Miras paylaşımı için açılan dava süresi için genellikle vuku bulan süre ise 2 senedir.

Alacak davası ise 1 sene şeklinde sürebilmektedir. Davaların uzunluğu karşılıklı anlaşma ve uzlaşmalara göre değişiklik gösterebileceği gibi temelde dava konusuna göre şekillenmektedir. Miras davası kaç yıl sürer sorusuna bu şekilde cevap verdik.

 

Torun Miras Davası Açılabilir mi?

 

Eğer miras bırakanın altsoyuna sahip torunu ise evet dava açma hakkına sahiptir. Fakat bir şart vardır ki bu şarta uymaksızın herhangi bir miras dava açma yetkisi toruna verilmez. Bu şart; miras sahibinin hayatta bulunan çocuğunun olmamasıdır.

Eğer hayatını kaybeden kişinin hala daha yaşayan bir çocuğu bulunuyorsa miras alma hakkı çocuğundadır. Bu durum çerçevesinde torun herhangi bir hak talep edemez ve dava açamaz.

 

Miras Davası Açma Süresi

 

Miras için dava açma süreleri her çeşide göre farklılık gösterir. Örnek olarak tenkis davasında dava açma süresi; mirasçının hakkı olan payının saklanmasını öğrendiği tarihten 1 seneye kadar süre içerisindedir. Vasiyetnamelerde açılış tarihi itibari ile 10 sene içerisinde açılmalıdır.

Egra Hukuk, Kardeşler Arasındaki Miras Davalarında Uzmanlaşmış, Adil Çözümler Sunarak Aile İçi Huzuru Sağlar!