İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ VE KAPSAMI

En az 30 işçi çalışılan iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile 6 aydan fazla çalışan işçilerin iş sözleşmesinin bildirimli feshi için işveren işin ve işyerinin gereklerinden ya da işçinin davranışları ve yetersizliğinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır.

 

İş Güvencesi Hükümleri ve Kapsamı Şartları:

 

  1. İşverenin aynı iş kolunda 30 veya daha fazla işçi çalıştırması,
  2. İşçinin en az altı aylık kıdemi olması (yeraltı işçilerinde kıdem şartı aranmaz.),
  3. İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması,
  4. İşverenin işin ve işyerinin gereklerinden ya da işçinin davranışları ve yetersizliğinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanması.

 

            İş güvencesi hükümleri haklı nedenle derhal fesih halleri saklı kalmak üzere bildirimli feshin söz konusu olduğu hallerde geçerlidir. Normal şartlarda bildirimli fesih hakkının kullanılması için geçerli neden gösterilmesi zorunlu olmamakla beraber işçinin iş güvencesi kapsamında olması halinde işveren fesih için yazılı olarak işçiye geçerli bir neden göstermek zorundadır.

 

            İşveren fesih için işçinin davranışlarına ya da yetersizliğine dayanıyorsa fesih bildiriminden önce işçinin savunmasını da almak zorundadır.

 

            Tüm şartların sağlanması halinde sözleşme ihbar sürelerine uygun olarak feshedilebilir.

 

 

GEÇERLİ NEDENLER:

 

            Geçerli nedenler iş kanununda düzenlenen haklı nedenle fesih haklarının kullanıldığı durumlara varmamakla beraber işveren için feshi gerektirecek nedenlerdir. Bu nedenler işçinin davranışlarından, işçinin yetersizliğinden, işin gereklerinden ya da işyerinin gereklerinden kaynaklanabilir.

 

 

İŞ GÜVENCESİNE AYKIRILIK VE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI:

 

            İş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesinin iş güvencesi hükümlerine aykırı feshi halinde geçersiz fesih söz konusu olur ve işçi en çok dört aya kadar ücreti ile işe iadesini aksi halde de iş güvencesi tazminatını talep edebilir.

 

İşe İade:

 

            İşçi işten geçersiz fesih sonucu çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde zorunlu arabulucuya başvurabilir. Bu 1 aylık süre hak düşürücüdür.

 

            Süresi içerisinde başvurulması ve işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde işçi 10 iş günü içerisinde işverene işe alması için başvuruda bulunmalı. Ve bu başvuru üzerine işveren süresi içerisinde işçiyi işe başlatmalı ya da en az 4 en çok 8 aylık ücretine ilişkin iş güvencesi tazminatını işçiye ödemelidir.

           

            İşçi 10 iş günlük süreyi kaçırırsa işverenin feshi geçerli fesih sayılır ve geçerli feshe ilişkin sonuçlar doğar.

 

Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücret:

 

            İşveren işçinin iş sözleşmesinin geçersiz feshi nedeniyle işçinin çalışmadığı döneme ilişkin en çok 4 aya kadarki boşta geçirdiği süre ücretini işçiye ödemelidir.

 

            Boşta geçen süre ücretini işveren işçiyi işe başlatsa da başlatmasa da ödemekle yükümlüdür.

 

 

İş Güvencesi Tazminatı:

 

            Mahkeme işe iade davasında verdiği kararda işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek iş güvencesi tazminatını da belirtir. Bunun için işçinin işverene süresinde işe iadesi için başvuruda bulunması ve işverenin işçiyi süresinde işe başlatmaması gerekir.

 

 

            İş güvencesi kapsamında olup olmadığınız iş sözleşmenizin geçerli feshedilip feshedilmediğine ilişkin bilgi almak bu hususlarda hukuki süreci takip etmek için egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular:

 

İş Güvencesi Kapsamında Olmanın Şartları Nelerdir?

Şartları:

  1. İşverenin aynı iş kolunda 30 veya daha fazla işçi çalıştırması,
  2. İşçinin en az altı aylık kıdemi olması (yeraltı işçilerinde kıdem şartı aranmaz.),
  3. İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması,
  4. İşverenin işin ve işyerinin gereklerinden ya da işçinin davranışları ve yetersizliğinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanması.

 

İşe İadem İçin Ne Kadar Süre İçerisinde İşverene Başvuruda Bulunmalıyım?

İşe iade kararından itibaren on iş günü içerisinde işçi işe iadesi için işverene başvuruda bulunmalıdır. Aksi halde fesih geçerli hale gelir ve geçerli feshin hüküm ve sonuçları doğar.

 

Boşta Geçen süreye İlişkin Ücret Ne Kadar?

Boşta geçen süreye ilişkin ücret işçinin en çok 4 aylık ücreti kadardır.

 

İş Güvencesi Tazminatı Miktarı Nedir?

İş güvencesi işçinin en az 4 en çok 8 aylık ücreti kadardır.

Egra Hukuk ile İş Güvencesi Hükümleri ve Kapsamı Konusunda Uzmanlaşmış Bir Danışmanlık Deneyimi Yaşayın. Geleceğinizi Güvence Altına Alın!