İHBAR TAZMİNATI VE KOŞULLARI:

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle bağlı olan taraflar iş sözleşmesini ihbar sürelerine uyarak feshedebilirler. İşçi ya bu ihbar süresinin bitimine kadar normal şekliyle çalışır ya da işveren bu süreye ilişkin ücretini (ihbar tazminatı) işçiye peşin ödeyerek iş sözleşmesini sona erdirir. Ücreti peşin ödeyerek bildirim süresini beklememe hakkı sadece işverene tanınmıştır.

İhbar sürelerine iki tarafın da uyması gerekmektedir dolayısıyla tazminata işçi de işveren de hak kazanabilir.

Bildirimli fesih için tarafın bir sebep göstermesi gerekmemektedir sözleşmenin belirsiz süreli olması yeterlidir (iş güvencesi hükümleri saklıdır.)

Taraflar haklı nedenle fesih hakkı saklı kalmak üzere bildirim sürelerine uymadan sözleşmeyi feshedemezler. Aksi halde usulsüz fesih gündeme gelir ve usulsüz fesheden tarafın ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

 

İŞ ARAMA İZNİ:

 

            Bildirimli feshin kim tarafından yapıldığı ön em taşımaksızın bu süreler içinde işveren işçiye günlük iki saatten az olmamak ve mesai saatlerinde işçinin istediği zamanda kullandırılmak üzere ücretli olarak iki saatlik yeni iş arama izni vermek zorundadır. İş arama izni işçiye usule uygun kullandırılmazsa o saatlerde çalışmasının karşılığı olan ücreti işçiye %100 zamlı olarak ödemek zorundadır.

            İşçi dilerse bu günlük iki saatleri birleştirmek suretiyle işten çıkış tarihinden önceki günlere denk gelecek şekilde kullanabilir ama bunun için işverene ihbar süresinin başında çalışma izinlerini birleştireceğine dair bildirimde bulunması gereklidir.

 

İHBAR SÜRELERİ:

 

            İhbar sürelerinin hesaplanmasında belirleyici unsur işçinin kıdemidir. Belirlenen bu süreler asgari olup sonradan kabul edilen ve taraflara uygulanan iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile artırılabilir.

  1. 0-6 ay arasında kıdemi olan işçi için 2 hafta
  2. 6 ay ile 1,5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4 hafta
  3. 1,5 yıl ile 3 yıl arasında kıdemi olan işçi için 6 hafta
  4. 3 yıl ve üzerinde kıdemi olan işçi için 8 haftadır.

 

Bu süreler aynı işveren hesabına çalışılmış olan süreler hesaplanarak bulunur yani sadece son çalıştığı yer düşünülmez.

İş sözleşmesinin feshedileceği bu kadar süreler öncesinden bildirilir ve iş sözleşmesi bu sürelerin sonunda sona ermiş sayılır.

 

İHBAR TAZMİNATI VE ZAMANAŞIMI:

 

            İhbar tazminatının miktarı bildirim sürelerine ilişkin işçinin giydirilmiş ücretidir. Yani işçinin aldığı primler faydalandırıldığı sosyal yardımlar da ücrete dahildir.

 Bu ücrete ve işçilik alacaklarına ilişkin talep hakkı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve ihbar tazminatı miktarının hesaplanması için egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz

 

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 

İhbar tazminatım neye göre ödenir?

İhbar tazminatı işçinin o işveren hesabına çalıştığı süreye yani işçinin kıdemine göre yukarıdaki şekilde belirlenir.

 

İş arama izni verilmemesinin yaptırımı nedir?

İşçiye iş arama izni mesai saatlerinde, günlük 2 saatten az olmamak üzere ve işçinin istediği saatlerde kullanılabileceği şekilde verilmelidir. Aksi halde çalıştığı süreye ilişkin ücreti iki katı şeklinde alır yani saatlik 100 TL’ye çalışan işçiye 2 saatlik izni verilmemişse hem hak edişi olan 200 TL hem de izni kullandırılmadığı için 200 TL olmak üzere 400 TL ödenir.

Egra Hukuk ile İhbar Tazminatı Hakkında Güvende Olun! Haklarınızı Korumak İçin Uzman Desteği Burada. İncelemek İçin Hemen Tıklayın!