Madde Metni:

 

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak mamacıyla bir kişiye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması veya aynı amaçla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine kişiye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

 

Suç ve Özellikleri:

 

 1. Suçla Korunan Hukuki Değer, Suçun Fail ve Mağduru:

 

 • Korunmak istenen hukuki yarar kişilerin huzurlu sağlıklı ve sükûn içinde yaşama hakkıdır.
 • Bu suçun faili ve mağduru özellik göstermez yani herkes bu suçun faili ve mağduru olabilir.

 

 1. Suçun Maddi Unsuru:

 

Bu suç seçimlik ve bağlı hareketli bir suçtur. Kanun metninde yer alan hareketlerden birinin kişilerin huzur ve sükununun bozulması amacıyla gerçekleştirilmesi suretiyle suç oluşur. Bu hareketler;

 • Bir kimseye ısrarla telefon edilmesi,
 • Gürültü yapılması,
 • Kişilerin huzur ve sükununun bozulması amacıyla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunması.

 

 1. Suçun Manevi Unsuru:

 

Bu suç için genel kastın yanısıra kişilerin huzur ve sükununu bozmak amacı da gerekmektedir. Yani hem genel kast hem de özel kast gereklidir.

 

 1. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü ile Görevli Mahkeme:

 

 • Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Şikâyet hakkı mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren altı aydır.
 • Bu suç uzlaşma kapsamındadır.
 • Bu suç için asliye ceza mahkemesi görevlidir.

 

Israrlı Takip Madde 123/A- (Ek:12/5/2022-7406/8 md.):

 

Madde Metni:

Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek veya haberleşme ile iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini ya da üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle kendisinin ya da yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına ya da bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına neden olan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Suçun

- Boşandığı veya ayrılık kararı verilen eşe ya da çocuğa karşı işlenmesi,

- Mağdurun işyerini, okulunu, evini değiştirmesine veya bunları bırakmasına sebep olması,

- Hakkında uzaklaştırma veya evine, okula veya işyerine yaklaşmama tedbirine karar verilen kişi tarafından işlenmesi, halinde kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu şekilde düzenlenen suçun soruşturulma ve kovuşturulması şikâyete tabidir.

 

Israrlı Takip Suçu ve Özellikleri:

 

Israrlı takip suçu hukuk düzenine 2022 yılında girmiştir. Bu suç, kişinin istememesine rağmen, fiziksel takip etmek veya haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini ya da üçüncü kişileri kullanarak mağdurla temas kurmaya çalışmak suretiyle kişi üzerinde ciddi şekilde huzursuzluk oluşmasına ya da güvenliğinden endişe duymasına neden olunmasıyla oluşur. Bu suç kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun özel görünüş şeklidir.

 

Suça vücut veren fiillerin ısrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani tek seferle değil süreklilik arz eden bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kesintisiz bir suç olduğu için mağdur şikâyet ettikten sonra suç oluşturan hareketler devam ederse fiil zincirleme olarak gerçekleşmiş olacakken davanın açılmasından sonra bu hareketlere devam edilmesi halinde ayrı bir suç olacaktır.

Israrlı takip suçunun manevi unsuru kasttır yani işlenebilmesi için failin kasten hareket etmesi gerekir.  

Bu suç soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardandır. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren mağdurun altı ay içinde şikâyet yoluna başvurması gereklidir.

Bu suça ilişkin süreler ve şartlar hakkında daha detaylı bilgi almak için Egra hukukla iletişime geçebilirsiniz.

 

Nitelikli Halleri:

 

İkinci fıkrada düzenlenen nitelikli haller bu suçun;

 • Çocuğa ya da hakkında ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,
 • Mağdur olan kişinin işyerini, okulunu, konutunu değiştirmesine ya da bunları bırakmasına neden olması,
 • Hakkında konuta, işyerine veya okula yaklaşmama tedbirine veya uzaklaştırılmasına karar verilen fail tarafından işlenmesi,

Suçun yukarıda belirtilen kişiler tarafından ya da kişilere karşı işlenmesi halinde verilecek cezada artırım yapılır.

 

Cezası:

 

Birinci fıkrasında suçun temel şekli düzenlenmiştir. Suçun temel halde kalması, nitelikli hallerin olayda gerçekleşmemesi halinde altı aydan iki yıla kadar ceza verilir.

İkinci fıkrasında düzenlenen ve yukarıda bahsettiğimiz nitelikli hallerin olayda oluşması halinde ise ceza sınırlarında bir kat artırım yapılır ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Israrlı takip suçu neticesinde hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir, hakkında erteleme kararı verilebilir, dava sonucunda fail hakkında hükmedilen ceza 2 yıldan fazla değilse HAGB kararı da verilebilir.

Sizi de istemediğiniz halde, sürekli telefonla veya sosyal medya yoluyla rahatsız eden, takip eden, huzurunuzu bozan kişilerin bulunması halinde bu maddeler gereğince şikayetçi olabilirsiniz.

Bu süreçte destek almak için de Egra hukuk bünyesinde yer alan uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz. 

TCK 123. Madde ile Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçuna Dair Her Şey İçin Hemen Tıkla! Egra Hukuk Yanında!