Hükümlülerin rehabilite edilmesi, ceza infaz kurumlarının önemli bir amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, hükümlülerin meslek edinmeleri ve eğitim almaları için fırsatlar sunulur. Ayrıca, psikolojik ve sosyal destek sağlanarak, hükümlülerin yeniden topluma entegre olmaları hedeflenir. Rehabilite edici programlar ve terapi seansları da bu amaçla düzenlenir.

Hükümlülerin rehabilite edilmesi, ceza infaz kurumlarının önemli bir amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, hükümlülerin meslek edinmeleri ve eğitim almaları için fırsatlar sunulur. Ayrıca, psikolojik ve sosyal destek sağlanarak, hükümlülerin yeniden toplu