KANUNİ TEMELİ:

Hizmet tespit davasının dayandığı kanuni temel 5510 sayılı kanunun 86/9. Maddesidir. Madde metninde bu husus “Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

GENEL OLARAK HİZMET TESPİT DAVALARI:

 

Bir hizmet ilişkisi kapsamında işçinin işveren lehine iş gördüğü sırada sigortasını yatırmaması ya da eksik yatırması halinde hizmet tespit davası söz konusu olacaktır.

Hizmet sözleşmesinde işçi işverene bağımlı şekilde iş görmeyi, işverenin de yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlenir.

 

HİZMET TESPİT DAVASINDA DAVALI:

 

Hizmet tespit davaları eksikliğe neden olan işverene karşı açılır sadece işveren davalı olarak gösterilir. Daha sonrasında bu davaya resen yapılacak bildirim üzerine SGK feri müdahil olarak katılır.

 

HİZMET TESPİT DAVASI:

 

            EYT’den sonra hizmet tespit davalarında artış görülmüştür. İşçiler prim günlerini tamamlamak adına geçmişe dönük primlerini eksik yatıran ya da girişini yapmayan işverenlere karşı hizmet tespit davası açılarak geriye dönük olarak bunların tamamlanması amaçlanmaktadır.

Hizmet tespit davaları kamu düzeninden sayılır ve mahkeme resen de araştırma yapar; işçinin gerçekten o sırada orada çalışıp çalışmadığını, aldığı maaşı, buna göre yatırılması gereken primin doğru miktarda yatırılıp yatırılmadığı hususlarını araştırıp bunlara göre karar verir.

Bu nedenle işçi orada çalıştığına ve aldığı ücrete dair elinde olan tanık vs. tüm delilleri kullanmalıdır.

 

DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR:

 

Hizmet tespit davası bir tespit davasından ibaret olup davacı işçinin kazanması halinde lehine bir tazminata hükmedilmemektedir. Dava sonunda lehe karar çıkması halinde davacı işçinin sigortasındaki eksiklikler giderilir.

 

HİZMET TESPİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE:

 

Hizmet tespit davaları genel olarak 5 yıllık hak düşürücü süreye tabiidir fakat bu hak düşürücü sürenin bazı istisnaları mevcuttur:

  1. İşçinin çalıştığını iddia ettiği dönemde işçi alacağına ilişkin kesinleşmiş hüküm varsa,
  2. Çalışan memurluğa geçiş yaparsa,
  3. İşverenden sigorta primleri SGK tarafından icra yoluyla tahsil edilmişse,
  4. İşçinin çalıştığı tahkikat raporları veya müfettiş tespit tutanaklarıyla tespit edilmişse,
  5. SGK’ye çalışanın işe giriş bildirgesi verilmişse,
  6. İşveren işçisine primi kestiğini imzalı ücret bordrosunda gösterip primi kuruma yatırmamışsa.

Bu hallerde işçinin dava açması bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

 

Daha ayrıntılı bilgi ve deneyim için Egra Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz!

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

5 Yıl Boyunca Sigortam Yatırılmadı Ne Yapmalıyım?

Sigortasız çalışma halinde hizmet tespit davası açılarak o işverene çalışıldığı ispatlandığı takdirde geriye dönük olarak sigorta yapılır.

 

Sigorta Primim Eksik Yatırıldı Ne Yapmalıyım?

Sigortasız çalışma halinde hizmet tespit davası açılarak o işverenden aldığı ücret tespit edilip prim tutarı hesaplanır ve geriye dönük olarak primler tamamlanacak şekilde yatırılır.

Egra Hukuk İle Hizmet Tespit Davası'nı Kazanmak İçin Adımlarınızı Atın! Hakkınızı Arayın, Zafer Sizin Olsun!