TCK m. 36

(1)Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

AÇIKLAMALAR:

Gönüllü vazgeçme suçun icrasındaki tüm aşamalarda mümkündür, önemli olan neticenin meydana gelmesinden önce failin suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçmesi veya neticeyi önlemesidir.

Bu halde faile ceza verilmeyecektir. Ancak bu ana kadar olan icra hareketleri esasen bir suç oluşturuyorsa sadece o suçla ilgili ceza verilebilir.

Fail herhangi bir dış etken olmaksızın tamamen kendi iradesiyle vazgeçmelidir. Örneğin hırsızlık için eve gireceği sırada bahçedeki köpeğin havlamasından korkup kaçan fail için dış etken söz konusu olduğundan gönüllü vazgeçmeden söz edilemez.

 

İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME:

TCK m. 41

 (1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.

 (2) Suçun;

a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, Hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.

AÇIKLAMALAR:

Bu halde gönüllü vazgeçen suçun işlenmemesi için tüm gayreti göstermelidir. Kişi bu gayreti gösterdikten sonra suç başka nedenle işlenmemişse ya da buna rağmen işlenmişse dahi kişi bu hükümden faydalanır.

Bu durumda da gönüllü vazgeçme anına kadar kişinin iştiraken katıldığı fiiller bağımsız bir suç oluşturuyorsa bundan sorumluluğu devam eder.

Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ce