1. KANUN METNİ

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 1. SUÇUN MADDİ UNSURLARI

  1. 1. fıkrada belirtilen suçun maddi unsuru

Fıkra metni üç seçimlik hareket belirtmiş ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yapılacak eylemlerin bu suçun unsurunu oluşturduğunu kurala bağlamıştır. Aşağıda belirtilen eylemler ancak “kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda” ise bu suç oluşabilecektir.

  1. Seçimlik hareketler

   1. Yangın çıkarmak

Kişi veya kişilerin kasten yangın çıkarmaları halinde eylem bu suça girecektir. Yangın çıkarmak fiili için yakılan ateşin belirli bir aralığa erişmesi gerekmektedir. Evin önünde yakılan küçük bir ateş bu suçun unsurları için yeterli değildir. Çıkarılan yangının normalin üstünde bir gayretle söndürülmesi halinde bu suçun oluştuğundan bahsedebiliriz. Tehlikenin somut şekilde tespit edilmesi gerekir.

   1. Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak

Bina tabirinden, “insanların içine girmesine elverişli bir şekle sahip ve insan, hayvan ve eşyaların bakım ve korunmalarına tahsis edilmiş toprağa bağlı, altında veya üstünde kapalı alanı olan özel inşa eseri” tanımını anlamak gerekmektedir. Ev, apartman, dükkan, iş yeri, garaj, ahır, şantiye barakası, prefabrik yapılar, kulübeler bu kapsamda değerlendirilebilir. Binanın tümünün çökmesine gerek yoktur. Bir kısım bölümünün çökmesine neden olmak da bu suçu oluşturmaktadır.

Toprak kayması, çığ düşmesi, sel ve taşkına neden olunması da bu bapta değerlendirilmelidir.

   1. Silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak.

Silahla ateş etmek deyiminden öncelikle, silah kavramının TCK anlamında değil de, 6136 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen “ateşli silah” kavramı kapsamında kalan silahları değerlendirmek gerekecektir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre; “ mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere atabilen silahlar” “ateşli silah” olarak kabul edilmelidir. Bu şekilde ateşli silahlarla yapılan eylemler bu suçu oluşturur.

Tartışma konusu olan konu, özellikle düğünlerde kuru sıkı silahla ateş etmenin bu suçu oluşturup oluşturmayacağıdır. Kuru-sıkı tabancalar alev ve gaz çıkararak çevresine zarar verme ihtimali bulunduğundan bu madde kapsamında değerlendirilmelidir.

  1. 2. fıkrada belirtilen suçun maddi unsuru

Bu fıkrada belirtilen suç tehlike suçudur. Soyut tehlikenin meydana gelmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Meydana gelen olayda, eylemin hukuksal değer bakımından tehlike oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır.

 1. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI

Bu suçun manevi unsurunun bulunması genel kasta bağlıdır. Fail bilerek ve isteyerek hareket ederek gerçekleştirdiği eylem nedeniyle sorumlu olacaktır. Bu suçun taksirle işlenmesi halinde TCK’nın 171. maddesi uygulanacaktır.

 1. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

  1. TEŞEBBÜS

İcra hareketlerinin bölünebildiği durumlarda teşebbüs imkanı vardır.

  1. İŞTİRAK

Bu suça iştirak mümkündür. Eylemi birlikte gerçekleştiren failler beraberce sorumlu olacaklardır.

Bina tabirinden, “insanların içine girmesine elverişli bir şekle sahip ve insan, hayvan ve eşyaların bakım ve korunmalarına tahsis edilmiş toprağa bağlı, altında veya üstünde kapalı alanı olan özel inşa eseri” tanımını anlamak gerekmektedir.