Egra Hukuk bünyesinde istihdam eden Ankara ceza avukatı, ceza hukukuyla ilgili davalara bakar. Ceza avukatları, ceza hukukuyla ilgili davalarda müvekkillerin haklarını savunur. Aslında Türk hukuk sisteminde resmi olarak branşlaşma yok. Fakat bazı avukatlar, ceza hukukuyla ilgili davalarda kendilerini daha çok geliştirirler. Bu sebeple halk tarafından ceza avukatı olarak nitelendirilirler.

Ceza avukatları, ceza hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti veriyor. Mağdur haklarıyla kişi özgürlüğünü ilgilendiren davalara bakarlar. Tam olarak toplumun hassas kabul ettiği davalarda ceza avukatları görev yapmaktadır. Sanık ya da şüpheliyi savunup onların haklarını koruyarak yargılamada temsil ederler. Sanıkların hukuki temsilcisi olan ceza avukatları, mahkeme için deliller toplarlar. Bu deliller neticesinde sanıkları savunurlar. Ceza davalarında kaybeden taraf karşı tarafın avukatlık ücretlerini öder.

 

Ceza Mahkemesinde Avukatlar Hangi Davalara Bakar?

 

Ankara ceza avukatı, ceza hukukuyla ilgili davalara bakar. Bu davalar şöyle sıralanabilir;

 • Hırsızlık
 • Kara para aklama
 • Görevi kötüye kullanma
 • Yalan tanıklık
 • Vergi kaçakçılığı
 • Hakaret suçları
 • Basit dolandırıcılık suçları
 • Tefecilik suçları
 • Mala zarar verme
 • Özel hayat gizliliği ihlali
 • Tehdit
 • Cinsel saldırı ve taciz suçları
 • Taksirli yaralama suçları
 • Şantaj
 • Tehdit
 • Uyuşturucu kullanımıyla ilgili suçlar
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Çocuk kaçırma
 • Bilişim suçları
 • İhaleye fesat karıştırmak
 • Kişilere yönelik dokunulmazlık ihlali suçları
 • Askerlikten soğutma suçu
 • Yalan tanıklık

Ceza hukukuyla ilgili davalar, geniş bir yelpazede görülüyor. Faillerin koşulları ve suçun niteliğine bağlı olarak ceza avukatları farklı mahkemelerde görev yapar. Ceza avukatları, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nde genellikle görev yapmaktadır. Aynı zamanda Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri’nde de görev yaparlar.

Ankara ceza avukatları, yukarıdaki mahkemelerde müvekkillerinin kişilik haklarını etkili şekilde savunarak onların mağdur olmasını engellerler.

Kanun koyucular, ceza davalarının süresiyle ilgili herhangi bir sınırlama koymamıştır. Ancak ceza davalarının süreleri;

 • Sanıkların sayısı
 • Kanun yollarının işlemesi ya da işlememesi
 • Suçun türü
 • Mahkemenin iş yükü
 • Davayı etkileyen faktörler
 • Tanık durumu
 • Delil durumu
 • Suçun niteliği

Ceza davaları; soruşturma, kovuşturma, kanun yolları aşamalarından oluşur. Bu aşamalar kapsamında ceza davaları çoğunlukla 1-4 sene sürer. Ceza davalarındaki süre, avukatın profesyonelliğine göre kısalabilir.

 

Ceza Davasında Temel İlkeler

 

Ceza davasının temel ilkeleri şunlardır:

 

 1. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi

Davasız yargılama olmaz ilkesinde yargılama kendiliğinden harekete geçmez. İlk olarak iddianame makamı iddianameyi düzenler. Akabinde uyuşmazlığı mahkemeye sunar. Yargılama, iddianame düzenlenen kişiyle iddianamede bahsedilen eylemle sınırlıdır. Tam olarak iddianame olmayan konu ve kişi hakkında yargılamanın yapılması hukuki aykırılıktır.

 

 1. Doğrudanlık İlkesi

Doğrudanlık ilkesinde Ankara ceza avukatı, mahkemeye delil sunmak zorundadır. Yargılamayı yürüten hâkim; direkt delilleri sanığın avukatından alarak sonrasında tarafları dinler. Hâkim tarafından sanık, bilirkişi, mağdur, tanık dinlenerek keşif yapılır. Söz konusu olan deliller değerlendirilerek hüküm verilir. Hüküm veren ve yargılamayı yapan hâkim aynı kişidir.

 

 1. Ceza Davasının Kamusallığı İlkesi

Ceza davasının kamusallığı ilkesinde devlet tarafından kamu davası açılıp yürütülür. Ceza davasının kamusallığı suçtan zarar gören kişinin cezalandırılması veya cezalandırılmamasının önemsiz olduğu sonucunu ortaya çıkarır. Diğer bir ifadeyle suçtan mağdur olan kişi, şikâyet ya da ihbar etmese dahi yine de yetkili merciler soruşturmaya başlar.

 

 1. Sözlülük- Yazılılık İlkesi

Ceza hukukunun kovuşturma kısmında sözlülük ilkesi öne çıkıyor. Soruşturma evresindeyse yazılılık ilkesi ön plandadır. Sözlülük ilkesiyle doğrudanlık ilkesi birbiriyle bağlantılıdır. Duruşmada ceza davasıyla ilgili işlemler sözlü olarak yapılır. Delillerin dinlenmesi, sanıkların sorgusu sözlü gerçekleşir. Yazılılık ilkesindeyse davada yazılı şekilde belirtilen hususlar kararı etkilemektedir.

 

 1. Masumiyet İlkesi

Ceza davalarında sanığın haklarını koruyan ilke masumiyettir. Suçla itham edilen kişilerin suçlu oldukları kanıtlanana kadar hukukta suçsuz kabul edilirler. Ankara ceza avukatı, müvekkilini masumiyet ilkesine uygun olarak savunur. Masumiyet ilkesinin temelinde lekelenmeme hakkı vardır. Masumiyet ilkesinde sanıklara mahkemenin tarafsız olduğu garantisi verilir. Sanığın suçlu olduğu ispat edilene kadar suçluymuş gibi muamele edilmesi önlenir.

 

 1. Adil Yargılanma İlkesi

Adil yargılanma ilkesinde sanık, mağdur ve şüphelinin hakları koruma altına alınır. Adil yargılanma ilkesinin temelini Anayasanın 36. maddesi oluşturuyor. Adil yargılanma ilkesi için davanın hem tarafsız hem de bağımsız mahkemede görülmesi gerekiyor. Ayrıca yargılamanın en makul süre içerisinde tamamlanması ve aleni şekilde gerçekleşmesi de bu ilkede çok önemlidir.

 

 1. Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi

Ceza davaları, bağımsız ve tarafsız hâkim ilkesine göre gerçekleşir. Hakimler bağımsız şekilde kimseden emir almadan özgürce karar verirler. Hâkimin tarafsızlığı, taraflara eşit mesafede olmasıyla ilgili bir konudur. Hakimler, bağımsız ve tarafsız hâkim ilkesine bağlı kalarak davalarda objektif davranırlar. Böylelikle uyuşmazlığı çözüme kavuştururlar.

 

 1. Hukuk Devleti-Oranlılık İlkesi

Ceza avukatı, müvekkilinin haklarının ceza davalarında hukuk devleti-oranlılık ilkesine göre korunmasını sağlar. Ceza davalarında hukuk devleti-oranlılık ilkesi, tüm insan hakları prensiplerini oluşturuyor. Bu ilke kapsamında ceza davasıyla ilgili tüm işlemlerin hukuka uygun şekilde yapılması gerekiyor.

 

 1. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi

Ceza davalarında maddi gerçeğin araştırılması ilkesinde deliller ortaya sunulur. Bu delillerle gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesinde kanıt serbestliği söz konusudur. Ceza davalarında kesin hüküm verilene kadar taraflar tüm aşamalarda delil sunabilir. Ancak burada delil yasaklarına çok dikkat edilmesi gerekiyor.

 

 1. Aleniyet İlkesi

Ceza davalarında aleniyet ilkesi, işlemlerin ve tutanakların tarafların görebileceği şekilde yani şeffaf olarak hazırlanır. Aleniyet ilkesi ile insanların hukuka olan güveninin artması amaçlanıyor. Türk hukuk sisteminde kovuşturma, tarafların görebileceği şekilde ilerler. Bundan dolayı duruşmalar herkese açık şekilde yapılmaktadır.

 

 1. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi

Kamu davasının mecburiliği ilkesinde suçun işlendiğine dair yeterli delile ulaşıldığında iddianame düzenlenmeye başlar. Yalnız kamu davasının mecburiyeti ilkesinin tam karşıtı maslahata uygunluk ilkesidir. Maslahata uygun ilkesinde davanın açılıp açılmayacağı Cumhuriyet savcısının inisiyatifindedir. Bu ilkeyle savcı, yeterli düzeyde delile ulaşsa dahi yine de iddianame düzenleyip davanın açılmasının kamu yararına olup olmadığını araştırır.

Yukarıdaki bilgiler kapsamında Ankara ceza avukatı hizmetleri ve ceza davalarıyla ilgili tüm merak ettiklerinizi Egra Hukuk bürosuyla iletişime geçerek detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza davalarında avukatlık ücretiyle ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekildedir:

 

 1. Ceza Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Ceza davalarındaki avukatlık ücreti, davanın konusuna göre değişiyor. Ancak Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalardaki avukatlık ücreti alt sınırı, 20.000 TL’dir. Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası avukatlık ücreti alt sınırıysa 30.000 TL’dir.

 

 1. Ceza Davası Dosyası Kaç Duruşmada Biter?

Ceza davaları genel olarak 4-5 dava sonrasında biter.

 

 1. Ceza Davasında İlk Savunma Nasıl Yapılır?

Ceza davalarında ilk savunma hem sözlü hem de yazılı şekilde yapılmaktadır.

Egra Hukuk, Ceza Davalarında Avukatlık Ücretlerinin Kim Tarafından Ödeneceği Konusunda Uzman Danışmanlık Sunar. Hukuki Destek Ve Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin!