Babam yaşarken malını oğullarına bırakmış. Biz kızlar mirasçı olarak hiçbir şey alamadık ne yapmalıyız sorusu, miras hukukunda önemli bir meseledir. Miras bırakanın mal varlığının mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı, mirasçılar arasında sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu sebeple, kanun koruyucu mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler ve düzenlemeler yapmıştır.

Egra hukuk olarak, bu yazıda kardeşler arasında çıkan miras anlaşmazlığının nasıl çözümleneceği ile ilgili konulara değineceğiz.

 

Anlaşamayan Mirasçılar Arasında Miras Nasıl Paylaştırılır?

 

Türkiye'de geçmişte genellikle erkek çocuklarına miras bırakma geleneği sürdürülmekteydi. Ancak, günümüzde Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliklerle bu durumda köklü değişiklikler yapılmıştır. Eğer babanız vefat ettiyse, miras sadece oğulları arasında paylaşılamaz. Kız kardeşlerinin de miras hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, ‘Babam yaşarken malını oğullarına bırakmış, biz kızlar mirasçı olarak hiçbir şey alamadık ne yapmalıyız?’ sorusunun yanıtı yasal olarak bellidir.

 

Miras Bırakan Kişi Sağ İken Mallarını Paylaştırabilir Mi? Kimler Arasında Paylaştırabilir?

 

Saklı paylara zarar vermeden gerçekleştirilen yasal paylaştırmalar kesinlikle hukuki geçerliliğe sahiptir. Ancak, böyle bir paylaştırmada mirasçılara herhangi bir pay tahsis edilmemişse veya saklı pay hakları ihlal edilmişse, mirasçılar tenkis veya iptal davası açma hakkına sahiptirler.

Egra hukuk, mirasçılar arasında açılan bu tür davalarda mirasçıların mağduriyetlerini önlemek adına destek sağlamaktadır.

Özellikle ülkemizde sıkça karşılaşılan bir durum, mirasın erkek çocuklar arasında satış şeklinde dağıtılmasıdır. Bu tür durumlara karşı mirasçılar, muvaza (danışıklı işlem) sebebiyle iptal veya tenkis davası açabilirler. Mirasçılık konusunda ülkemiz kanunları, kız ve erkek çocuklar arasında herhangi bir ayrım yapmamaktadır ve bu ilke ihlal edildiğinde yapılan satış veya bağışlamaların iptal edilmesi mümkündür.

 

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

 

Bir babanın vefatı durumunda geride bıraktığı mirasın alt soyu arasında nasıl paylaşılacağı konusu, mirasın paylaşımını ifade eder. Altsoy, yani baba tarafından gelen çocuklar, mirasın ilk sıradaki hak sahipleridir. Bu durumda, miras paylaşımının nasıl gerçekleşeceğini anlamak için öncelikle miras bırakanın hayatta kalan eşi olup olmadığına bakılır. Eğer hayatta kalan bir eş varsa, miras paylaşımı bu duruma göre belirlenir.

Bu duruma göre, eğer miras bırakanın hayatta kalan bir eşi varsa, mirasın dörtte biri eşe ait olacaktır. Geriye kalan üçte dörtlük kısım ise miras bırakanın alt soy (çocuklar, torunlar vb.) arasında eşit bir şekilde bölüştürülecektir. Ancak eğer miras bırakanın hayatta kalan eşi yoksa veya eş herhangi bir sebeple mirasçı olamıyorsa, tüm miras alt soy arasında eşit bir şekilde paylaşılacaktır. Bu noktada miras paylaşımı, kardeşler arasında erkek ya da kız fark etmeksizin eşit bir şekilde paylaştırılır.

 

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?

 

Türk Medeni Kanunu'nda bulunan miras paylaşımı kuralları genellikle emredici bir nitelik taşımaz. Mirasçılara, paylaşım konusunda belirli bir esneklik ve özgürlük tanınmıştır. TMK'nın 642/2. maddesine göre, "Aksi düzenleme bulunmadıkça, mirasçılar paylaşmanın nasıl gerçekleştirileceğine dair serbestçe karar verebilirler." Bu maddeye göre, mirasın paylaşımı ile ilgili detaylar, kanundaki kesin hükümler dışında, mirasçıların iradesine bırakılmıştır.

Ancak bazı durumlarda, kardeşler arasında miras paylaşımında anlaşmazlık yaşanabilir. Örneğin ‘Babam yaşarken malını oğullarına bırakmış. Biz kızlar mirasçı olarak hiçbir şey alamadık. Ne yapmalıyız?’ sorusu bunlardan biridir. Miras her ne kadar oğullara vefat eden baba tarafından bırakılsa da yasal olarak kız kardeşlerinde mirası alma hakları vardır.

Miras paylaşım sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar yasal yollarla çözümlenebilmektedir. Miras paylaşma davası, bu noktada avukat desteği ile usulünce aydınlığa kavuşturulmaktadır. Egra hukuk olarak, kardeşler arasında miras anlaşmazlığı konusunda profesyonel hukuki destek sağlamaktayız.

Babam Yaşarken Malını Oğullarına Bırakmış. Biz Kızlar Mirasçı Olarak Hiçbir Şey Alamadık. Ne Yapmalıyız? - Egra Hukuk ile Haklısınız!