ANLAŞMALI BOŞANMA

 

Günümüzde çeşitli sosyal, ekonomik ve sair sorunlardan dolayı boşanma davalarının sayısının arttığını gözlemlemekteyiz. Hukuk büromuz özellikle son zamanlarda “Boşanma Hukuku” ile ilgili konularda fazlasıyla talep almaktadır. Aşağıda da anlatıldığı şekliyle boşanma davaları “çekişmeli boşanma” ve “anlaşmalı boşanma” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu metinde anlaşmalı boşanma nasıl olur, ne kadar sürer, nasıl bir hazırlık yapılmalıdır, hangi sorunlarla karşılaşabiliriz gibi soruların cevaplarını arayacağız.

Anlaşmalı boşanma kanunumuzda 166. Madde 3. Fıkrada şu şekilde düzenlenmiştir; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.“

  1. ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR, ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin resmi nikahlarından itibaren bir sene evli kalmış olmak şartı ile beraber mahkemeye başvurmaları veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi ile gerçekleşir. Aslen anlaşmalı boşanma da bir dava çeşididir fakat çekişmeli boşanma sürecine göre çok daha hızlı, pratik ve çözüm odaklıdır.

İlk olarak hazırlanan dava dilekçesi ve ekinde sunulacak olan protokolle birlikte nöbetçi Aile Mahkemesinde boşanma davası açılması gerekmektedir. Böylelikle süreç başlamış olacaktır. Mahkemece mümkün olan en yakın tarihe duruşma günü verilir. Duruşma sonrası “kesinleşme” sürelerinin takibi ile “boşanma” gerçekleşmiş olacaktır.

 Anlaşmalı boşanma protokolünün açıkta bir husus bırakmaması ve tarafların da protokolde yer aldığı şekilde anlaşmış olması gerekir. Bu protokolde müşterek çocukların (varsa) velayetinin ve çocukla kişisel ilişki koşullarının, tazminat ve nafaka taleplerinin tam ve net olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bu belirlemeleri taraflar, ortak hazırlayıp imzaladıkları protokolle yapabilecekleri gibi mahkeme huzurunda anlatıp duruşma tutanağına işletmek suretiyle de yapabilirler. Yaygın olan uygulama; dava dilekçesi ile protokolün hazırlanıp mahkemeye incelemek üzere sunulmasıdır. Aksi halde süreç uzayabilecektir.

Taraflar tüm bu yukarıda anlatan süreci avukat vasıtası ile takip edebilecektir. Boşanma kararı alan eşler bazen hiçbir şekilde yüz yüze gelmek istememektedir. Her ne kadar bütün bu “anlaşma” sürecini avukat yönetse de duruşma esnasında hâkimin tarafları bizzat dinleyip boşanma iradelerini sorgulaması gerekmektedir. Taraflar vekilleri yoluyla bu iradeyi açıklayamazlar.

  1. ANLAŞMALI BOŞANMA NE KADAR SÜRER, AVANTAJLARI NELERDİR?

Boşanma süreci eşler için ve varsa çocuk/lar için fazlasıyla yıpratıcıdır. Çekişmeli boşanma sürecinin uzun sürmesi, tarafların süreç uzadıkça birbirlerinden daha da kopmaları ve süreç içerisinde yine kırıcı ve yıkıcı bir üslup benimsenebilmesi nedenleriyle son zamanlarda anlaşmalı boşanma kurumu daha çok tercih edilmektedir.

Boşanma davasında taraflar, karar kesinleşmedikçe, resmen evli kalmaları nedeniyle de mağdur olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları eğer protokol hazırsa ve hâkim anlaşma maddelerinde bir sorun görmezse tek celsede sonlanmaktadır. Bu nedenle ortalama 4 - 5 sene süren çekişmeli boşanma davalarından daha hızlı, pratik ve az yorucudur.

Hukuk büromuz anlaşmalı boşanma konusunda uzmanlaşmış olup şu ana dek pek çok farklı uygulamayı da deneyimlemiştir. Uzman avukat kadromuzla beraber anlaşmalı boşanma konusunda eşlerin ortak bir noktada buluşmasına katkı sağlayıp çok sancılı ve bir o kadar da uzun olan süreci kolaylıkla üstesinden gelinebilecek ve aşılabilecek bir engel haline getirmektedir.

Anlaşmalı boşanma ve boşanma davaları süreçleri