2023 yılı için Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ‘ne göre, ceza davalarında avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkemeye, davanın özelliğine ve davanın ağırlığına göre değişiklik gösterebilir.

Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için asgari avukatlık ücreti 9.200 TL'dir. Bu ücret, davanın özelliği gibi bazı konulara bağlı olarak artabilir. Örneğin, terör, organize suç, uyuşturucu, cinsel saldırı gibi ağır ceza gerektiren suçlarda avukatlık ücreti daha yüksek olabilir.

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için asgari avukatlık ücreti 17.400 TL'dir. Bu ücret, davanın özelliğine ve ağırlığına göre artabilmektedir. Örneğin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda avukatlık ücreti daha yüksek olabilir.

Sulh Ceza Hakimliklerinde görülen davalar için asgari avukatlık ücreti 22.800 TL'dir. Bu ücret, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir örneğin, tutuklama kararı verilmesini gerektiren suçlarda avukatlık ücreti daha yüksek olabilir.

Ceza soruşturma aşamasında takip edilen işler için avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlerden daha düşük olabilmektedir. Ancak, bu ücretin de sözleşme ile belirlenmesi mümkündür.

Ceza davalarında avukatlık ücreti, avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşme ile belirlenmektedir. Sözleşmede, avukatlık ücretinin ne kadar olacağı, nasıl ödeneceği ve ücretin artırılıp azaltılabileceği gibi hususlar yer alır.

 

Ankara Ceza Avukatı Ücretlerini Etkileyen Faktörler

 

Ceza davalarında avukatlık ücretini etkileyen faktörlerin neler olduğu merak edilmektedir. Bu noktada ceza avukatlarının ücretlerini etkilemekte olan faktörleri şu şekilde sıralamamız mümkün olacaktır;

  1. Davanın görüldüğü mahkeme
  2. Davanın özelliği
  3. Davanın ağırlığı
  4. Davanın süresi
  5. Davanın zorluğu
  6. Avukatın deneyimi ve uzmanlığı

Ceza davalarında avukatlık ücreti, davanın sonucunu etkilemez. Avukat, davanın sonucu için garanti vermez. Ancak, avukat, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde korumak ve davanın en iyi sonucunu elde etmek için çalışır.

Egra Hukuk sizlere Ankara ceza avukatları ile hizmetlerini sunmaktadır. Ankara Ceza Avukatı Ücretleri 2023 yılından ne kadar olduğu hakkında bilgi almak isterseniz Egra Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Ceza Avukatlarının Görevleri Nelerdir?

Ceza avukatlarının temel görevi, müvekkillerinin ceza yargılaması sürecinde haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için çalışmaktır. 

Ceza avukatları, müvekkillerinin ceza yargılaması sürecindeki tüm haklarını korumakla yükümlüdür. Bu haklar arasında, ifade alma, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma hakkı, tutuklama ve adli kontrol tedbirlerine karşı itiraz hakkı, beraat veya tahliye kararı verilmesi talebi hakkı, maddi ve manevi tazminat talebi hakkı gibi haklar yer alır.

Ceza avukatları, müvekkillerinin savunmasını yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, müvekkillerinin suçsuzluğunu veya suçunun az cezayla sonuçlanmasını sağlamak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar.

Ceza avukatları, müvekkillerinin cezai ve idari yaptırımlardan korunmasını sağlamak için çalışırlar. Bu kapsamda, müvekkillerinin hakkında açılan soruşturma veya davaların takipçisi olurlar ve gerekirse itiraz ve şikâyet gibi kanun yollarına başvururlar.

Ceza avukatlarının görevleri, ceza yargılamasının her aşamasında devam etmektedir. Ceza avukatları, soruşturma aşamasında müvekkillerinin ifade alma ve sorgulama işlemlerinde hazır bulunurlar.

Kovuşturma aşamasında ise, iddianamenin hazırlanması, duruşmalarda savunma yapılması, temyiz ve itiraz gibi kanun yollarına başvurulması gibi konularda müvekkillerinin haklarını korurlar.

Ceza avukatları, ceza yargılamasının önemli bir parçasıdır. Müvekkillerinin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için çalışan ceza avukatları, hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli rol oynarlar.

 

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

Türkiye'de avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı için, ceza avukatı ve ağır ceza avukatı şeklinde bir ayrım bulunmamaktadır. Her iki avukat türü de ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, ceza yargılaması sürecinde müvekkillerinin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için çalışırlar.

Ancak, pratikte ağır ceza mahkemelerinde görülen davaların cezasının daha ağır olması nedeniyle, bu davalara bakan avukatlara "ağır ceza avukatı" denilmektedir. Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar arasında, terör, organize suç, uyuşturucu, cinsel saldırı, cinayet gibi suçlardan kaynaklanan davalar yer alır.

Bu nedenle, ağır ceza avukatları, diğer ceza avukatlarına göre daha fazla deneyim ve uzmanlığa sahip olmak zorundadır. Ayrıca, ağır ceza davalarında, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, savunma stratejisinin belirlenmesi ve duruşmalarda savunma yapılması gibi konularda daha fazla sorumluluk üstlenirler.

Ceza avukatı ve ağır ceza avukatı arasında herhangi bir hukuki fark bulunmamakla birlikte, pratikte ağır ceza davalarına bakan avukatlara "ağır ceza avukatı" denilmektedir. Bu avukatlar, diğer ceza avukatlarına göre daha fazla deneyim ve uzmanlığa sahip olmak zorundadır.

Egra Hukuk, 2023 Ankara Ceza Avukatı Ücretleri Konusunda Güncel Ve Şeffaf Bilgiler Sunar. Adalet Yolculuğunuzda Yanınızda Olmak İçin Buradayız!