Ankara ağır ceza avukatı arayışı içinde olanlar Egra Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz. Ağır ceza avukatları isminden de anlaşılacağı üzere cezası en ağır olan suçlara bakan mahkemelerde görev yaparlar.

Ağır ceza mahkemesinde müşteki vekilliği ve sanık müdafiliği yapan avukatlar, ağır ceza avukatı olarak nitelendirilir.

Ankara ağır ceza avukatı; özel hukuk dışında ceza hukuku ve infazıyla alakalı davalarla hukuki konularla ilgili çalışmalar yapar. Ağır ceza avukatları, ceza hukukunda uzmanlaşmışlardır. Ağır ceza avukatları da insanların savunma hakkını icra etmektedir.

Ağır ceza avukatları, kişilerin özgürlükleriyle ilgili davalarla ilgilenirler. Ağır ceza avukatlarının görevleri olduğu mahkemeler toplum ve kişilerin; refahını, güvenliğini bozanların “suç” kavramına göre incelenmesini sağlar. Bu kapsamda suçlu olanların cezalandırılmasına yönelik çalışır.

 

Ağır Ceza Hukuku Nedir?

 

Egra Hukuk bünyesinde istihdam eden Ankara ağır ceza avukatları, müvekkilini doğru şekilde temsil eder. Bunun içinde yasalara uygun şekilde hareket eder.

Yargı sürecinin hukuk düzlemine göre değerlendirilmesinde etkin rol oynarlar. Ağır ceza hukuku; infaz süreci, soruşturma ve kavuşturmayı kapsıyor. Yargıtay, ağır ceza avukatına söz hak vererek; müdahil, mağdur ve müştekin üzerinden davanın değerlendirilmesini sağlar.

Ağır ceza hukukunu ilgilendiren noktalar şöyle sıralanabilir;

 1. Tahliye talepleri,
 2. Bilişim suçlarıyla alakalı davalar,
 3. Alıkoyma, işkence ve şiddet davaları,
 4. İstinaf, temyiz başvurusu ve kararın düzenlenmesi,
 5. Cumhurbaşkanlığına yapılan hakaret, saldırı ve suikast,
 6. Tutuklamaya itiraz davaları ve başvuruları,
 7. Tehdit, öldürme ve yaralanmalarla ilgili davalar,
 8. Devletin sırlarını paylaşma, veri çalma ve casusluğa karşı açılan davalar,
 9. Karara yönelik kaynakların soruşturulması, cezaevi ve infaz hukukuyla davalar,
 10. El koyma, yakalanma, gözaltı ve arama kararıyla alakalı davalar,

Ağır ceza avukatları yukarıdaki konularla ilgili kanun maddelerinin gerekliliklerini yerine getirmektedirler.

 

Ankara Ağır Ceza Hukuku Avukatları

 

Ankara ağır ceza avukatları, Ankara’da hizmet vermektedir. 4 yıllık hukuk fakültesini tamamlayıp arkasından yasal avukatlık stajını da yaparak avukat statüsüne kavuşanlar, ağır ceza avukatlığı görevini yürütebilir.

Ceza davaları, isminden de net şekilde anlaşıldığı üzere suç olan eylemlerle onları gerçekleştirenlere verilecek cezaları kapsamaktadır. Bir avukatın ceza hukukuyla ilgili davalara bakması, ağır ceza avukatı olarak nitelendirilmesini sağlar.

Kanun ve mevzuatlarda bir avukatın belirli bir alanda sıfat edinmesi ve uzmanlaşması gibi bir durum yoktur. Ancak bir avukat çoğunlukla ağır ceza hukuku kapsamına giren davalara bakarsa bu alanda daha profesyonel olur.

Egra Hukuk bünyesinde boşanma vb. birçok alanda olduğu gibi Ağır Ceza Hukuku’yla ilgili de uzmanlaşan avukatlar istihdam ediyor.

Ankara ağır ceza avukatları Ankara’da çalışmalarına rağmen vekalet çıkarıldığı zaman Türkiye’nin birçok yerindeki davalara bakabilirler. Ağır ceza davalarında sanık avukatı, sanık müdafii olarak isimlendirilir. Mağdur avukatı da davaya katılan vekilin ismini alır. Ankara ağır ceza avukatları, davanın görüldüğü ile bakmadan müvekkillerini her yerde savunabilir.

Ağır ceza avukatları; asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerindeki davalarda görev alırlar. Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmındaki suçlarla ilgili kişilerin yargılanmasındaki kovuşturma ve soruşturma aşamalarında temsilci olarak görev yaparlar. Ağır ceza avukatları, yargılama sonucunda müvekkillerinin;

 1. En adil cezayı alması,
 2. Tahliye edilmesi,
 3. Beraat etmesini sağlarlar.

Yukarıdaki bilgilerden de yola çıkarak hukuk sisteminde ağır ceza avukatlarına önemli görev düşmektedir. Avukatlar, ağır ceza davalarında olaylara dair somut şekilde deliller ortaya koyarlar.

Dava sonucunda kişiye hürriyetini bağlayan cezalar verilebilir. Ağır ceza avukatları, müvekkillerini savunarak ceza almalarını engellemeye çalışır. Dolayısıyla ağır ceza davaları için kişilerin hayatını değiştirdiği söylenebilir.

 

Ağır Ceza Avukatı ve Ceza Avukatı Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

Ağır ceza avukatı ve ceza avukatı unvanları halk arasında kullanılmaktadır. Avukatların daha çok baktığı ve uzmanlaştığı ağır ceza hukukundaki davalara istinaden böyle bir unvan halk tarafından kullanılır. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere hukukta böyle bir kategorileşme söz konusu değildir. Bu sebeple ağır ceza avukatıyla ceza avukatının arasındaki farklara dair kanunda hiçbir madde yoktur.

Ağır ceza avukatları ve ceza avukatları birbirlerinin davalarına bakabilir. Örneğin, ağır ceza hukukundaki davalara genellikle bakan bir Egra Hukuk avukatı, aynı zamanda ceza davalarına da bakabilir. Yalnız ağır ceza davalarının ceza davalarına kıyasla yaptırımları çok büyüktür. Ağır ceza davaları, büyük davalar olarak nitelendirebiliriz.

Ağır ceza davalarına bakan avukatlar, ağır ceza mahkemesinde görev yaparken, ceza avukatları; Asliye ceza, İcra ceza ve Sulh ceza mahkemelerinde görevlidirler. Asliye ceza mahkemeleri tarafından bakılan dava cezaları 10 sene ve 10 seneden azdır. Ağır ceza avukatlarının görevli olduğu davalarda bir savcı, bir başkan ve iki üye yer almaktadır.

 

Ankara Ağır Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar?

 

Ankara ağır ceza avukatları; kovuşturma ve soruşturma aşamaları dahil yargılamaların tüm aşamalarında müvekkillerini savunurlar. Burada müvekkilin ceza almaması için savunmanın doğru şekilde yapılması gerekiyor.

Türk Ceza Kanunu, suç konusunun teşkil ettiği eylemlere yönelik cezaların hem alt hem de üst sınırını belirlemiştir. Bundan dolayı da yargılamalar yukarıda belirtildiği üzere ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ağır ceza mahkemeleri, davaya konu olan kişi ve kişilerin toplumun huzurunu bozmalarına neden olan suçlarını inceler. Suç ve suçların incelenmesinin ardından alacakları cezalar hakkında bir karar verilir. Özetle, ortadaki suç ve suçluya yönelik değerlendirmeler yapılır. Ağır ceza avukatı olarak nitelendirilen kişiler şu davalara bakar;

 1. Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar,
 2. Kasten adam öldürme,
 3. Nitelikli yağma,
 4. Rüşvet,
 5. İnsan ticareti,
 6. İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
 7. Cinsel saldırı,
 8. Nitelikli dolandırıcılık,
 9. Uyuşturucu-uyuşturucu madde imalatı ve ticareti,
 10. Hileli iflas,
 11. Resmî belgede sahtecilik,
 12. Organ-doku ticareti,
 13. Çocuklara cinsel istismar,
 14. İşkence,
 15. İntihara yönlendirme,
 16. Parada sahtecilik,
 17. Zimmet gibi suçlarla ilgili davalara ağır ceza avukatları bakmaktadır.

 

Ankara Ağır Ceza Avukatları Ücretleri

 

Ankara ağır ceza avukatları ücretleri, bakılan davanın dosya içeriğine göre değişiyor. Bu sebeple ağır ceza avukatlarının ücretleriyle ilgili kesin bilgi vermek doğru değildir. Barolar birliği her sene asgari ücret tarifesince ücretler belirliyor.

Ücretler, her mahkeme ve dava için ayrı ayrı belirlenmektedir. Örneğin; ağır ceza mahkemesinde görülen bir dava ile Aile mahkemesinde görülen davanın ücreti farklıdır. Aynı şekilde Ağır ceza mahkemesinde baktığı görülen adam öldürme suçu ve nitelikli dolandırıcılık davaları arasında da önemli farklar vardır. Bu da ortaya fiyat farklılığının çıkmasına sebep oluyor.

Ağır ceza avukatları ücretleri, avukatın tecrübesi ve bilgisiyle deneyimine bağlı olarak da değişiyor. Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar konusu gereği çok profesyonellik gerektirdiği için avukat ücretleri de yüksektir. Fakat Egra Hukuk’un uzman avukatları, uygun fiyatlarla ağır ceza davalarında görev yapıyor. Ağır ceza davaları genellikle kişilerin hürriyetini bağlayıcı nitelikte olduğu için avukatın uzman olması hayati önem taşıyor.

Ankara ceza avukatları, çok kapsamlı dosyalara bakmaktadır. Bazen müvekkillerinin en az cezayı almasını sağlar. Bazense karşı tarafın ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik çalışmalar yapar. Barolar tarafından yayınlanan Ankara ceza avukatı ücretleri daha sonra avukatlık piyasasına göre şekillenmektedir.

Ankara ağır ceza avukatı ücretleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Egra Hukuk iletişime geçebilirsiniz.

Egra Hukuk Olarak Ankara'da Uzman Ağır Ceza Avukatları Sunuyoruz. Davalarınızda Güvenilir Ve Başarılı Hizmetler İçin Bize Ulaşın. Adalet Sizinle Olsun!