Egra Hukuk, bünyesinde çalışan Ankara ağır ceza avukatı, kişilerin menfaat ve hak kayıpları yaşamamasına yönelik çalışmalar yapar. Ağır ceza avukatları, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalara bakarlar. CMK tarafından ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla ilgili düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye göre ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın mutlaka avukatla müdafaa edilmesi gerekiyor.

Düzenleme kapsamında sanık ya da şüpheli durumdaki kişiler eğer avukat seçemeyecek durumdaysa kovuşturma ve soruşturma aşamalarında müdafii tayin edilmektedir. Yalnız müdafii tayini alt sınır 5 seneden fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda gerçekleşir. Dolayısıyla “ağır ceza mahkemesinde avukat zorunlu mu” sorusunu evet şeklinde yanıtlayabiliriz.

 

Ağır Ceza Hukuku

 

Ağır ceza hukukuna giren davalar, ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Ağır ceza mahkemesi, adından da anlaşılacağı üzere cezası çok olan suçlara bakar. Suçun vasfı ve cezasına bakılarak davanın ağır ceza mahkemesinde görülüp görülmeyeceğine karar verilir. Ağır ceza mahkemelerinde;

 1. Ceza süresi 10 yıl olan suçlar,
 2. Müebbet hapis,
 3. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla ilgili yargılama yapılır.

Ankara ağır ceza avukatı, ağır ceza hukukuna uygun olarak mahkemede müvekkillerinin hukuki haklarını temsil eder. Ağır ceza hukukundaki soruşturma, kovuşturma, infaz süreçlerini yakından takip eder. Ağır ceza mahkemesindeki davalarda kendini ispat eden avukatlar halk tarafından ağır ceza avukatışeklinde adlandırılır. Ancak bu tabir hukuki olarak resmileştirilmemiştir.

Ağır ceza hukuku şu davaları kapsıyor;

 1. Tahliye talepleri,
 2. Bilişim suçlarıyla ilgili ve bağlantılı davalar,
 3. İşkence,
 4. Şiddet,
 5. Tutuklanmaya itiraz,
 6. Alıkoyma,
 7. Temyiz, istinaf başvuruları ve kararın düzenlenmesi,
 8. Cumhurbaşkanlığına yönelik gerçekleşen saldırılar, hakaretler ve suikastlar,
 9. Cezaevi, infaz hukuku ve karara yönelik kaynaklarla ilgili soruşturma davaları,
 10. Kişi veya kişileri tehdit, yaralama ve öldürme davaları,
 11. Devletten veri çalma, devletin sırlarını paylaşma ve devlete karşı casuslukla ilgili açılan davalar,

Ağır ceza mahkemelerinde 3 tane hâkim görev yapar. Hakimlerin birisi mahkeme başkanı, diğerleriyse üye hâkim olarak görev yapmaktadır. Ceza yargılamasını ilgilendiren suçlarsa iki tanedir. Bunları şikâyet aranmaksızın soruşturma açılabilecek suçlar ve şikâyete bağlı suçlar olarak ifade edebiliriz.

Ağır ceza davalarının sürecinde soruşturma dosyasına eğer savcı, suç işlendiğine dair kanaatte bulunursa suçla alakalı olarak iddianame hazırlar. Savcılık, iddianame doğrultusunda şüphelinin cezalandırılmasını talep eder. Savcılık eğer suç işlenmediğine yönelik bir kanaatteyse o zamanda “kovuşturmaya yer olmadığı” şeklinde bir karar alır.

 

Ankara Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

Ankara ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalara bakar. Türk Ceza Kanunu, suç olan fiillerle onlara verilecek cezaları üst ve alt sınır olarak ikiye ayırıyor. Alt ve üst sınır doğrultusunda yargılamalar ağır ceza mahkemeleri ya da asliye ceza mahkemelerinde yapılır. Üst sınır kapsamına hem suç hem de suçun cezası ağır olan davalar giriyor.

Ağır ceza avukatları aşağıdaki suçlarla ilgili davalarda görev alır;

 1. İşkence,
 2. Kasten adam öldürme,
 3. Organ ve doku ticareti,
 4. İntihara yönlendirme,
 5. Topluma karşı işlenen suçlar,
 6. Nitelikli dolandırıcılık,
 7. Zimmet,
 8. Uyarı ve uyuşturucu madde imalatıyla ticareti,
 9. Çocuklara cinsel istismar,
 10. Resmi belgede sahtecilik,
 11. Devletin güvenliğini tehlikeye atma,
 12. Rüşvet,
 13. Hileli iflas,
 14. Cinsel saldırı,
 15. İnsan ticareti,
 16. Nitelikli yağma,
 17. Sahte para üretimi,

 

Ağır Ceza Avukatları ile Çalışmanın Önemi

 

Ankara ağır ceza avukatı, başta Ankara’da olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ağır ceza hukukuyla ilgili davalara bakar. Ağır ceza avukatları, 4 senelik hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yasal avukatlık stajlarını yaparlar. Bu stajı tamamladıktan sonra ağır ceza avukatı olarak görev yapmaya başlarlar. Türkiye’nin her yerinden Egra Hukuk bürosuyla irtibata geçerek ağır ceza davalarında haklarınızın temsil edilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ağır ceza avukatlarına vekalet vermeniz gerekiyor.

Ağır ceza davalarında sanığın avukatına “sanık müdafii” adı verilir. Mağdurun avukatına da “katılan vekili” denir. Ağır ceza avukatları yargılamanın sonunda müvekkillerinin; tahliye ya da beraat etmesini sağlar. Aynı zamanda müvekkillerinin hak ettiği adil cezayı alması içinde çalışır. Ağır ceza avukatları, davaya konu olan olayla alakalı tüm delilleri de ortaya çıkarır. Müvekkilini en iyi şekilde savunarak ceza almamasını ya da az ceza almasını sağlar. Aynı zamanda karşı tarafın ceza alarak müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesini de sağlar.

Ağır ceza avukatları, yargılamayı olumlu şekilde etkileyecek yollara başvurur. Yapılması gereken işlemler eğer karşıdaki kişiler tarafından yapılmazsa onların yerine getirilmesiyle ilgili istemde bulunur. Ağır ceza avukatları, görev aldıkları davalar itibariyle kişilerin hayatını değiştirir.

 

Ağır Ceza Avukatının Delil Toplaması

 

Ağır ceza avukatlarının müvekkilleri sanık, mağdur ve müşteki olabilir. Ağır ceza avukatları; müşteki, sanık ve mağdur durumdaki müvekkillerinin mahkemede haklarını savunur. Ceza kanunları maddelerinin gereğinin yapılması için mahkeme kararıyla ilgili çalışmalar yapar. Ağır ceza avukatlarının yaptığı çalışmalar içerisinde delil toplama yer alıyor.

Ağır ceza avukatları, delil toplayarak mahkemede müvekkilini temsil eder ve dosya sunar. Bu delil toplama işlemiyle suçlu ve suçsuzun ortaya çıkartılması amaçlanır. Aynı zamanda güncel maddeler incelenir ve ifadelerle delillerin arasındaki tutarsızlıklarda mahkemede paylaşılır. Egra Hukuk bünyesindeki profesyonel Ankara ceza avukatları, mahkeme sürecini sağlıklı yöneterek müvekkillerinin yıpranmasını engeller.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ağır ceza avukatıyla ilgili sıkça sorulan soruları ve cevapları şöyle sıralayabiliriz:

 

 1. Ağır Ceza Davalarında Avukat Olmadan Duruşma Olur mu?

Ağır ceza davaları, ciddi ve karışık mahkeme süreçlerinden oluştuğu için avukat olması şarttır.

 

 1. Ağır Ceza Mahkemesi İzlenebilir mi?

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar herkese açıktır.

 

 1. Ağır Ceza Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

Genel olarak Türkiye’de ağır ceza davaları, 1-2 yıl sürüyor. Ağır ceza davaları süreçleri; delillerin toplanması, tanıkların ve sanıkların dinlenmesiyle sorgulama işlemini kapsıyor.

Egra Hukuk Olarak, Ağır Ceza Mahkemelerinde Avukatlık Zorunluluğunu Anlayışınızı Derinleştirecek, Size Özel Hukuki Destek Sağlıyoruz!