Ağır ceza davaları için uzman bir avukat arayanlar Egra Hukuk ile iletişime geçerek Ankara ağır ceza avukatı hizmeti alabilirsiniz.

Ağır ceza mahkemesinin görev ve yetkileri, 5235 sayılı Kanun’un 12. maddesinde yer alıyor. Ağır ceza mahkemeleri, ceza miktarı açısından en ağır suçlara bakıyor.

Meydana gelen bir suç, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak suçların içinde olup olmadığı 5235 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre belirleniyor. Bir suç ağır ceza mahkemesi görevi kapsamına giriyorsa ve sanık 18 yaşından küçükse o zaman çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanır. Ağır ceza mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemesi olarak geçiyor.

Adalet Bakanlığı tarafından tüm il merkezleri ve bölgelerin coğrafi durumlarıyla iş yoğunluklarına kuruluyor. Kuruluş aşamasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşüne başvurulur. Hangi il ve ilçede kurulduysa onun isimleriyle anılırlar. Heyet şeklinde çalışılan mahkemede bir başka ve yeteri kadar da üye yer alıyor. Üyelerin toplanabilmesi için iki üye ve bir ağır ceza mahkemesi başkanı gerekiyor.

 

Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Ankara ağır ceza avukatı, ciddi boyuttaki suçların yargılamasının yapıldığı ağır ceza mahkemelerinde görev yapar. Ağır ceza mahkemelerinde şu davalara bakılıyor;

 • Uyuşturucu suçları,
 • Cinayet suçları,
 • İnsan hakları ihlalleri,
 • Devlet güvenliğini tehlikeye düşüren suçlar,
 • Terör suçları,
 • Organize suçlar,
 • Büyük çapta ekonomik suçlar,
 • Cinsel suçlar,

Yukarıda yer alan suçlar, ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisindeki davalar içerisinde yer alıyor. Ağır ceza mahkemelerinde aşağıdaki suçlara ceza verilir;

 • Zimmet,
 • İrtibat,
 • Yağmalama suçları,
 • Kasten adam öldürme,
 • Hileli İFLAS,
 • Rüşvet suçu,
 • Taksirle adam öldürme,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu,

 

Ağır Ceza Mahkemelerinde Kimler Görev Yapar?

 

Ağır ve ciddi suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde görev yapan kişileri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Hakimler

Hakimler, ağır ceza mahkemelerinin başkanıdır. Duruşma sırasında düzeni sağlayıp duruşmanın adil şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Yasalara uygun şekilde karar verirler. Genellikle ağır ceza mahkemelerinde 3 tane hakim görev yapar.

 1. Avukatlar

Ağır ceza avukatları, suçlanan müvekkillerinin savunmasını yapar. Ağır ceza avukatları aynı zamanda karşı taraf suçluysa davacı olan müvekkilinin haklarını alması içinde çalışmalar yapar. Ağır ceza mahkemelerinde tarafların avukatları, hukuka uygun stratejiler geliştirir. Aynı zamanda davanın sonucunu etkileyebilecek delilleri toplarlar. Ağır ceza avukatları, yasal olarak müvekkillerini mahkemede temsil eder.

 1. Savcılar

Savcılar, ağır ceza mahkemelerinde kamu adına davanın takibini yapar. Savcılar, suçlanan kişiyi mahkemeye çıkarmakla yükümlüdürler. Ağır ceza mahkemelerinde görevli olan savcılar; suçlamaları savunur, delilleri toplar ve tanıkları dinler.

 1. Mübaşir-Kâtip

Ağır ceza mahkemelerinin başkanına mübaşir ve katipler yardımcı olur. Mahkeme esnasında mübaşir ve katipler;

 • Belgeleri düzenler,
 • Tutanakları alır,
 • Kayıtları yazar,
 1. Bilirkişi

Ağır ceza mahkemelerinde uzmanlık gerektiren konular için bilirkişilere de yer verilir. Ayrıca teknik ve bilimsel açıdan ele alınması gereken konularda da bilirkişilere başvurulur. Bilirkişiler, ağır ceza mahkemelerine uzman görüşlerini sunarak davanın seyrini değiştirebilirler.

Ağır ceza mahkemeleri, çok ciddi suçlara baktığı için yargı sürecinde karışıklıklar olabiliyor. Bu sebeple ağır ceza mahkemelerinde görevli olan kişilerin bilgi ve deneyimleri çok yüksektir. Davanın durumuna göre bazen jürilerin görüşlerine de başvurulabilir. Jüri, davayı dinleyip sonrasında delillerin değerlendirilmesini yapar. En son aşamada da kişinin suçlu ya da suçsuz olduğuna yönelik karar verir.

 

Ağır Ceza Mahkemesi Süresi

 

Ankara ağır ceza avukatı ile irtibata geçilerek davanın süreciyle ilgili daha detaylı bilgi alınabilir. Ağır ceza davalarının süreci birçok faktöre bağlı olarak uzar ya da kısalır. Dava sürecini etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Davanın karışıklığı,
 • Tanıkların dinlenmesi,
 • Müzakere süreci,
 • Delillerin toplanması ve sunulması,
 • Avukatların hazırlık süreci,
 • Jüri seçimi,

Davanın karışık olması, suçun niteliği ve delil sayısı gibi durumlar davanın süresini uzatabilir. Aynı zamanda mahkemede çözüme kavuşturulması gerekli olan hukuki konularda dava sürecini etkiliyor. Tarafların delilleri toplaması da süreci uzatan diğer bir etkendir. Delillerin toplanıp sonrasında uzman görüşünün alınması da çok zaman alıyor. Özellikle çok tanıklı davalarda her birinin dinlenmesi ve çapraz sorguya alınması da mahkemenin süresini uzatıyor.

Tarafların avukatlarının davaya hazırlanması ve davayla ilgili hukuki stratejiler geliştirmesi de davayı uzatıyor. Tarafların anlaşma yapmasıysa davanın hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bazı ağır ceza mahkemelerinde jüri gerekir. Jürinin seçimi için geçen süre zamanı etkileyen diğer bir faktördür. Ağır ceza mahkemeniz için tecrübeli ve uzman bir avukatla çalışmak istiyorsanız Egra Hukuk kadrosunda yer alan Ankara ağır ceza avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ağır ceza mahkemesinin süresiyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

 

 1. Ağır Ceza Mahkemelerinin İlk Duruşmasının İçeriği Nedir?

Ağır ceza mahkemelerinin ilk duruşmasında öncelikle sanığın savunması dinlenir.

 

 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ceza Alt Sınırı Nedir?

Ağır ceza mahkemelerinde ceza alt sınır bulunmuyor.

 

 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Karar Duruşması Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davasının özelliğine göre dava süresi, 10 dakika sürebilir. Eğer dava çok karışıksa karar duruşma süresi 12 saate kadar da çıkabilir.

Egra Hukuk, Ağır Ceza Mahkemesi Süreçlerinizde Yanınızda! Kaç Celse Süreceğini Öğrenin, Hızlı ve Etkili Çözümlerimizle Adalet Yolculuğunuzda Size Destek Olalım!